Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

XXV eilinio laiko savaitė

"Kas vardan manęs priima tokį vaikelį,
tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima,
bet tą, kuris yra mane siuntęs" (Mk 9, 37).

 Gesu con bambini

Dieve, visų tavo įsakymų pagrindas ir viršūnė - tavęs ir artimo meilė!
Padėk mums laikytis tavo šventosios valios
ir pasiekti amžinąįj gyvenimą. 

(XXV eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXV eilinės savaitės antradienis

  Prašyti širdies, kuri gyvena Jėzaus žodžiu

  Lk 8, 19-21

  *   Su vaikišku jautrumu prisiartinsiu prie Marijos. Paprašysiu, kad Ji būtų su manimi, kai medituosiu Jėzaus žodžius šios dienos Evangelijoje. Pavesiu jai savo maldos laiką.

  *   Būsiu kartu su Marija, kuri trokšta susitikti su savo Sūnumi. Ji negali prieiti prie Jo dėl minios gausybės. Atkreipsiu dėmesį į Jos romumą. Prisiartinsiu prie Marijos, kad galėčiau pasikalbėti apie Jos meilę Jėzui.

  *   Ką galiu pasakyti apie savo kasdieninio susitikimo su Jėzumi poreikį? Karštoje maldoje kreipsiuosi į Mariją, kad išprašytų man gilų Jėzaus troškimą ir gyvą Jo buvimo mano kasdieniniame gyvenime patirtį.

  *   Jėzus parodo ypatingą vietą susitikimui su Juo. Tai yra Dievo žodis. Jo žodžio klausymas gali vesti mane į gilų ryšį su Jėzumi. Dievo žodis gali pagimdyti manyje tokį ryšį su Jėzumi, kuris praauga giliausius žmogiškus ryšius.

  *   Klausydamasis Jėzaus žodžių, žvelgsiu į Mariją ir kontempliuosiu Jos gilų ryšį su Jėzumi. Stebėsiuosi Jos nuostabia meile Jėzui, kuri užgimė nuo to momento, kai Ji pirmą kartą priėmė Dievo Žodį Nazarete.

  *   Jėzus primena man, kad Jo žodžių klausymas turi vesti į jų laikymąsi. Jėzaus žodžiuose yra gyvenimas. Jis nori mano gyvenimą pripildyti taip, kaip pripildė Marijos gyvenimą. Marijos gyvenimas parodo, koks nuostabus tampa žmogus, kuris gyvena Dievo žodžiu.

  *   Nuoširdžiame pokalbyje su Marija pavesiu jai savo gyvenimą, kad išlaikytų manyje Jėzaus žodį. Į Ją kreipsiuosi tokiais žodžiais: „Mano Motina, saugok manyje Jėzaus žodžius“.

Loading Player...