Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad tie, kurie kenčia, rastų gyvenimo kelią ir leistųsi paliečiami Jėzaus Širdies.

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS
(SEKMINĖS)

Jėzus kvėpė į juos ir tarė:
"Imkite Šventąją Dvasią.
Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos,
o kam sulaikysite, - sulaikytos" (Jn 20, 22-23).

 pentecoste2

Dieve, šiandienės šventės veikme
tu kiekvienoje tautoje ir šalyje
pašventini visuotinę savo Bažnyčią;
paskleisk po visą pasaulį Šventosios Dvasios dovanas
ir pripildyk tikinčiųjų širdis tokio uolumo,
kokiu jas dieviškai dosniai apdovanojai
pačioje Evangelijos skelbimo pradžioje.

(Sekminių šventės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • IX eilinės savaitės antradienis

  Prašyti savo veiksmų intencijoms grynumo ir tiesumo

  Mk 12, 13-17

  *   Žvelgsiu į Jėzų, kuris atakuojamas klastingais žodžiais išlaiko vidinę ramybę ir atskleidžia žmogišką melą. Prašysiu Jo, kad perimtų  mane savo išmintimi ir vidine ramybe.

  *   Atkreipsiu dėmesį į tautos vyresniųjų ir Rašto aiškintojų klastą. Jie pasinaudoja kitais, kad įvykdytų savo nešvarius sumanymus, į savo planus įtraukdami pašalinius žmones.

  *   Paklausiu savęs, ar savo gyvenime nesielgiu panašiai? Ar neišnaudoju kitų žmonių savo planams įvykdyti? Ar nesijaučiu, kad manimi kas nors manipuliuoja? Ar sugebu šiandien kitiems atleisti?

  *   Atkreipsiu dėmesį į fariziejų veidmainystę. Jie gražiais žodžiais kalba apie Jėzų, bet iš tikrųjų nori Jį sunaikinti. Pagalvosiu, kad šiandien Jėzus tebekenčia kiekviename įžeistame žmoguje.

  *   „Matydamas jų veidmainystę...“. Jėzus žino, kas slepiasi žmogaus širdyje. Nuo Jo akių nieko nėra paslėpta. Jis duoda galimybę pažinti tiesą visiems, kas jos ieško.

  *   Jėzus primena man, kad laikyčiausi teisingumo Dievo ir žmonių atžvilgiu. Ar galiu pasakyti, kad mano gyvenimas priklauso Dievui? Ar sąžiningai vykdau savo pašaukimą šeimoje, bendruomenėje? Karštai kartosiu: „Dieve, duok man teisingą ir gryną širdį“.