Facebook Image
Trečiadienis, 17 birželio 2020 17:46

2021 m. ekumeninės savaitės tekstus rengs vienuolių bendruomenė (2020 06 17)

Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba praneša, kad tekstus ateinančių metų maldos savaitei už krikščionių vienybę parengs Šveicarijos Grandchamp monastinė ekumeninė seserų bendruomenė.


Grandchamp bendruomenei priklauso penkios dešimtys seserų, kilusių iš įvairių šalių ir atstovaujančių kelioms Bažnyčioms. Šios bendruomenės charizma – malda už krikščionių vienybę, už visą žmoniją ir už kūriniją. Ateinančių metų ekumeninės savaitės tema: „Pasilikite mano meilėje. Duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5–9).

Maldos už krikščionių vienybę tradicija siekia aštuonioliktąjį amžių. Pirmieji už visų krikščionių vienybę pradėjo melstis sekmininkai Škotijoje ir vėliau Jungtinėse Valstijose. Kasmet švenčiamos ekumeninės savaitės tradicijos pradininkas buvo anglikonas kun. Paul Wattson, vėliau perėjęs į katalikybę. Jo iniciatyvai pritarė popiežius šv. Pijus X, o Benediktas XV 1916 m. paragino visą Bažnyčią kasmet minėti maldų už krikščionių vienybę savaitę.

Anksčiau Katalikų Bažnyčia vienybę suvokė, kaip kitų bendruomenių narių grįžimą į vienybę su katalikais. Dabartiniais laikais maldų savaitės už krikščionių vienybę minėjimas atsiliepia į Vatikano II Susirinkimo raginimą siekti visiškos Kristaus mokinių vienybės, ieškoti naujų jos formų. Prieš pat Susirinkimą popiežius Jonas XXIII įkūrė Krikščionių vienybės sekretoriatą – dabartinės Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmtaką – kuris jau praktiškai pradėjo dribti tą kryptimi, kurią oficialiai netrukus paskelbė Vatikano II Susirinkimas. Ši Šventojo Sosto ekumeninės veiklos dikasterija neseniai paminėjo savo 60-ąsias metines. Po Surinkimo, nuo 1968 m. kasmet nustatomos bendros maldos už krikščionių vienybę savaičių temos ir parengiami bendri tekstai. Bendrą temą parenka Pasaulinės Bažnyčių tarybos Tikėjimo ir konstitucijos komisija ir Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba.

Šių metų sausio 18-25 dienomis švęstos maldų savaitės už krikščionių vienybę tekstus parengė Maltos krikščionys. „Su mumis elgėsi labai draugiškai" – šie žodžiai, paimti iš Apaštalų darbų knygos pasakojimo apie šv. Pauliaus pateikimo į Maltos salą aplinkybes, buvo šių metų ekumeninės savaitės tema.

Iki šiol maldos savaitės už krikščionių vienybę tekstus parengdavo kurios nors šalies tikintieji, kur kartu gyvena įvairių konfesijų krikščionys. 2017 m. ekumeninės savaitės tekstus rengė Latvijos krikščionys. Dabar pirmą kartą ši užduotis patikėta ne visos šalies krikščionims, bet vienos ekumeninės seserų vienuolių bendruomenės narėms.

(JM / Vatican News)

Skaityti 50 kartai