Facebook Image
Šeštadienis, 09 lapkričio 2019 22:29

Beatifikacijoje Ispanijoje dalyvavo ir stebuklingai pagijęs vyras (2019 11 09)

Šeštadienio rytą Ispanijoje, Granados katedroje, palaimintąja paskelbta Marija Emilija Riquelme y Zayas, vienuolė, Švenčiausiojo Sakramento ir Nekaltai pradėtosios Marijos seserų misionierių kongregacijos steigėja. Beatifikacijos apeigoms vadovavo kardinolas Angelo Becciu, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.


Marija Emilija gimė 1847 rugpjūčio 5-ąją Granadoje. Jos biografai pažymi, kad nuo pat mažumės ji buvo guvaus proto ir abiejų tėvų buvo ugdoma tvirtoje krikščioniškoje dvasioje. Vaikystėje patyrė du skaudžius praradimus – mirė motina, o kiek vėliau – ir brolis, vos septyniolikos metų amžiaus. Tėvas tęsė krikščionišką ugdymą, o mergaitė anksti išmoko susitelkti maldoje prieš Eucharistiją ir kliautis Dievo Motinos užtarimu.

Vėliau šį maldos gyvenimą mergina papildė gerumo darbais vargšams, kuriuos vadino savo draugais. „Eucharistija yra rojus žemėje. Adoracija mane nuneša į dangų, dvasiškai atgaivina ir pradžiugina“, – sakydavo Marija Emilija. Jos pamaldumas buvo toks didelis, jog vyskupas suteikė jai specialų leidimą laikyti Jėzų Eucharistiniu pavidalu asmeninėje koplytėlėje. 

1896 metais Granados vyskupas pripažino jos vadovaujamą naują misionierišką moterų bendruomenę, kurios įsteigimą ji suvokė kaip Dievo kvietimą savo gyvenime. Tai nebuvo lengvas uždavinys, jam pasiekti reikėjo įveikti daug išorinių sunkumų ir vidinių abejonių. 1912 metais kongregacija gavo ir popiežiaus Pijaus X pripažinimą. Iš savo steigėjos ji paveldėjo apaštalavimo ir tarnavimo vargstantiesiems prioritetus, ypatingą dėmesį Eucharistijai ir Marijai. 

Marijai Emilijai Riquelme y Zayas buvo duotas ilgas gyvenimas, kurį ji atidavė Dievo ir artimo meilei iki pat pabaigos 1940-ųjų gruodžio 10-ąją, kai per Europą jau ritosi karas, o keleriais metais anksčiau Ispanijoje teko išgyventi baisų Bažnyčios  persekiojimą. 

Šiandien Švenčiausiojo Sakramento ir Nekaltai pradėtosios Marijos seserų misionierių namų yra Ispanijoje, Portugalijoje, Angoloje, Filipinuose, JAV, Brazilijoje, Meksikoje, Bolivijoje ir Kolumbijoje. Iš pastarosios šalies dalyvauti beatifikacijoje atvyko Nelsonas Yepes, 55 metų amžiaus vyras. Prieš šešiolika metų, 2003-iaisias, jis susirgo ūmiu pankreatitu – kasos uždegimu, kuris apie pusę ir net daugiau ligonių nusineša į kapus, o atsilaikiusiųjų laukia ilga ir sunki reabilitacija. Nelsono gydytojas įvertinęs situaciją pareiškė: „Prireiks stebuklo“. Jei medikų kalba tai reiškia, jog nebėra ko griebtis, tai tikėjimo perspektyva yra kita: Nelsono sesuo, Švenčiausiojo Sakramento ir Nekaltai pradėtosios Marijos misionierė, paragino jį prašyti šios vienuolijos steigėjos užtarimo, meldėsi ji pati ir visa parapija. Nelsono greitas ir visiškas išgijimas buvo pripažintas mediciniškai nepaaiškinamu, o tikėjimo perspektyvoje stebuklingu, leidusiu sėkmingai užbaigti beatifikacijos bylą.

(RK / Vatican News)

Skaityti 181 kartai