Facebook Image
Antradienis, balandžio 24, 2018
Sekmadienis, 26 kovo 2017 18:12

Jaunam vynui nauji vynmaišiai. Pašvęstojo gyvenimo iššūkiai (2017 03 26)

24/03/2017

Niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Antraip vynas suplėšytų vynmaišius, ir nueitų niekais ir vynas, ir vynmaišiai. Jaunam vynui – nauji vynmaišiai“ (Mk 2, 22).  

2017 m. kovo 23 d. Romoje, popiežiškajame Urbono Universitete, buvo pristatytos Pašvęstojo gyvenimo institutų ir Apaštalinio gyvenimo draugijų Kongregacijos (CIVCSVA) parengtos Gairės „Jaunam vynui – nauji vynmaišiai“.

Dalyvavo Kongregacijos Prefektas Kard. João Braz de Aviz, Kongregacijos Sekretorius Arkivyskupas Mons. José Rodríguez Carballo, T. Sebastiano Paciolla ir kiti CIVCSVA darbuotojai, teologas t. Bruno Secondin, Popiežiškojo „Auxilium“ fakulteto docentas t. Pierluigi Nava, žurnalo ‚Testimoni‘ (Liudytojai) redaktorius t. Lorenzo Prezzi.
Susitikimą moderavo ses. Nicla Spezzati, CIVCSVA Sekretoriaus padėjėja.

„Gairės yra svarbus ir autoritetingas dokumentas, nes turi tik šiek tiek mažiau galios negu šios Dikasterijos Nurodymai.  Šis dokumentas – tai 2014 m. vykusio Kongregacijos Plenarinio susirinkimo metu vykusio apmąstymo ir diskusijų, gimusių įvairiuose Pašvęstojo gyvenimo metų įvykiuose, išdava“. Kongregacijos Plenarinis susirinkimas stengėsi išgirsti ir suprasti, kokių pasikeitimų visuomenė prašo iš Pašvęstojo gyvenimo: ar vyksta pasipriešinimas ir nenorima gerti jauno vyno, nenorima jokių pasikeitimų? O gal ir toliau pilame jauną vyną į senus vynmaišius?

Pripažinus Pašvęstojo gyvenimo parodytas dideles pastangas priimant pasikeitimus po II Vatikano susirinkimo, dabar iškeliama naujos įžvalgos būtinybė, „jeigu norime kalbėti mūsų laikmečio žmonėms“ Popiežiaus Pranciškaus raginimų Bažnyčiai nuolat atsinaujinti šviesoje.

Įžangoje skaitome: „Šios gairės veda į „evangelinės įžvalgos praktikavimą, kai stengiamasi atpažinti – Šventosios Dvasios šviesoje – tą ‚kvietimą‘, kuriam Dievas leidžia nuskambėti toje istorinėje situacijoje... Tai bažnytinės įžvalgos pratybos, per kurias pašvęstieji broliai ir seserys yra kviečiami pradėti žengti naujais keliais, kad idealai ir doktrina įsikūnytų gyvenime: sistemose, struktūrose, tarnystėse, veikimo būduose, santykiuose, kalbėijimo manieroje. Gali nutikti taip, kad pašvęstasis gyvenimas (...) susidurs su dar tik kylančiais iššūkiais, į kuriuos turės atsiliepti ‚ryžtingai ir toliaregiškai‘.
Kaip atpažinimo (įžvalgos) pratyba šios Gairės siekia iškelti netinkamas praktikas, nurodyti užblokuotus procesus, pateikti konkrečius klausimus, išsiaiškinti santykių, valdymo, ugdymo struktūrų prasmę, jų realią pagalbą pašvęstųjų asmenų evangeliniam gyvenimo būdui.“
Atpažinimo (įžvalgos) šerdis yra pasikeitimas. Nieko nenuspręsti – tai tik pagreitinti kritinių situacijų, kurias išgyvena pašvęstasis gyvenimas, atėjimą.

Tėvas Paciolla teigia: Tai nuostabiai paprasta knyga skaitant, bet sunki konkrečiai įgyvendinant. Gairės turi būti pritaikytos pagal atskirų institutų charizmas. Tai nėra procesas, kuris užsibaigia su Konstitucijų peržiūrėjimu, bet žadina viso instituto gyvenimo gyvybingumą“.   

„Darykite taip, kad kiekvienas institutas galėtų būti naujas vynmaišis, kuris priima jauną vyną, kad būtų naujai atgaivintos charizmos kaip Šventosios Dvasios dovanos, o ne kaip archeologiniai radiniai, kuriuos reikia tik išsaugoti“.  

„Dokumente yra daugybė klausimų; į kai kuriuos esame kviečiami atsakyti, o kiti atsakymai jau yra pašvęstajame gyvenime... Svarbus žodis, kuris mus lydi, yra REFORMA. Priėjome reformos laiką, o jo centre yra Kristaus asmuo“, drąsina mus Kard. Braz de Aviz.

Mons. Carballo pabrėžia: „Neįmanoma sujungti jauno vyno su pasenusiomis struktūromis, kurios neišreiškia mūsų charizmų gaivumo ir grožio, o kaip tik padaro jas neaiškias ir nematomas. Reikia mąstysenos atvirumo, kad įsivaizduotume pranašišką ir charizmatinį Kristaus sekimo būdą“.

T. Secondin išvardina vertybes, kurios trykšta iš dokumento su rūpesčiu jaunu vynu, kad padėtų vynmaišiams tapti tinkamais:

Kristaus sekimas centre
Dievo Žodis
Pašvęstojo gyvenimo charizmatinės prigimties atradimas iš naujo
Pašvęstojo gyvenimo pranašiška prigimtis ir uždavinys
Žmogiškojo matmens ir asmens orumo tyrinėjimas ir įvertinimas
Pavykęs ir taikus tarpusavio pagarbos ir bendradarbiavimo humanizavimas

„Šiame dokumente dvelkia stiprus laisvės gūsis. Tai drąsūs žodžiai, kurie pagauna dabartinio Popiežiaus stilių. Praeities veikimo būdai, erdvių užkariavimas ir platūs veiklos barai nebeatliepia naujų poreikių“, užbaigia t. Prezzi.

Parengta pagal:

http://vd.pcn.net/it/index.php?option=com_content&view=article&id=4245:per-vino-nuovo-otri-nuovi-le-sfide-della-vita-consacrata&catid=38:vita-consacrata&Itemid=49

Skaityti 625 kartai