Facebook Image
Trečiadienis, birželio 20, 2018
Trečiadienis, 01 vasario 2017 21:25

JAV pranciškonai ragina vyriausybę atmesti naująją pabėgėlių politiką (2017 02 01)

JAV pranciškonai nerimauja dėl vyriausybės pranešimo apie pabėgėlių priėmimo programų įšaldymą. Reaguodami į paskelbtą prezidento Trumpo programą, virš 1000 pranciškonų pasirašė pareiškimą, kuriuo palaiko pabėgėlius ir prieštarauja siūlomam musulmonų registrui.

Pareiškimą išplatino Pranciškonų veikimo tinklas - bendras pranciškonų balsas, kuris siekia pakeisti JAV politiką susijusią su taikdaryste, rūpinimusi kūrinija, skurdu ir žmogaus teisėmis.

Pareiškime teigiama, kad prezidento Trumpo administracijos pareiškimas apie pabėgėlių programų įšaldymą kelia nerimą pranciškonams visoje šalyje. JAV neturi nusisukti nuo pabėgėlių iš viso pasaulio tuo metu, kai jiems labiausiai reikia saugumo, kad apsisaugotų nuo karo ir persekiojimų, - piktinasi pranciškonai. Jie teigia, kad sustabdant pabėgėlių iš Sirijos perkėlimą ir teikiant pirmenybę religinėms mažumoms, šis pareiškimas tolygus draudimui priimti musulmonus, kuriuo buvo grasinama Prezidento rinkimų kampanijos metu. Tai aiškus religinės diskriminacijos pavyzdys ir kaip toks turi būti pasmerktas. „Mes stovime kartu su broliais ir seserimis pabėgėliais bei visais tais, kurie ieško apsaugos“, - pabrėžiama pareiškime. Žmonių, ieškančių saugumo, apgynimas yra viena seniausių amerikiečių tradicijų, kuria jie itin didžiuojasi, tad pranciškonai primena, kad yra moralinė pareiga palaikyti šią tradiciją.

„Evangelija kviečia mus priimti svetimšalį, tad mes, kaip tikintieji, giname ir palaikome visų žmonių, ypač imigrantų ir pabėgėlių, teises ir orumą“, sako Patrick Carolan, vykdantysis tinklo direktorius. Jis pabrėžia, kas kiekvienas asmuo nusipelno būti priimtas oriai, būti apgintas, nepaisant iš kur atvyksta, ir ragina administraciją padaryti viską, kas įmanoma, kad minėtas pranešimas būtų atšauktas.

Vatikano radijas

Skaityti 377 kartai