Facebook Image
Šeštadienis, liepos 21, 2018
Sekmadienis, 16 liepos 2017 06:19

Jėzuitų žurnalas apie „neapykantos ekumenizmą“ (2017 07 16)

Italų jėzuitų dvisavaitinis žurnalas „La Civiltà Cattolica” naujausiame numeryje rašo apie keistą ir stebinančią „ekumenizmo“ rūšį, pastaruoju metu, visų pirma Jungtinėse Amerikos Valstijose, jungiančią protestantiškojo ir katalikiškojo fundamentalizmo atstovus. Straipsnį pasirašė du autoriai – italų jėzuitų žurnalo redaktorius t. Antonio Spadaro SJ ir Vatikano dienraščio „L‘Osservatore Romano“ savaitinio leidimo, skirto Argentinai, redaktorius, liuteronų pastorius Marcelo Figueroa.

Pasak straipsnio autorių, krikščioniškojo integralizmo susivienijimas, politinių ir religinių elementų persipynimas, buvo labiausiai pastebimas neseniai Jungtinėse Valstijose vykstant prezidento rinkimams. Skambėjo „manichėjų kalba“, dalinanti tikrovę į absoliutų gėrį ir absoliutų blogį. Instrumentiškai naudojant Biblijos žodyną buvo smerkiami esami ir galimi priešai – imigrantai, musulmonai, „modernizmo dvasia“. Tokio požiūrio skelbėjai tikinčiųjų bendruomenę suvokia kaip kovojančiųjų bendruomenę, o tikinčiųjų gyvenimą visuomenėje – kaip dalyvavimą kovoje. Tokių nuostatų laikosi ir katalikai integralistai, ir fundamentalistinių protestantiškųjų srovių atstovai. Juos jungianti ksenofobija, islamofobija ir šių laikysenų instrumentiškas siejimas su tradicinėmis vertybėmis tampa keistu „neapykantos ekumenizmu“, visiškai nesuderinamu su Bažnyčios skelbiama krikščionių vaidmens visuomenėje ir tarpusavio santykių vizija. 

(Vatikano radijas)

Skaityti 307 kartai