Facebook Image
Antradienis, 06 lapkričio 2018 17:56

Jubiliejiniai šv. Jono Krikštytojo Saliečio metai (2018 11 06)

Jubiliejiniai metai prasidės 2018 lapkričio 17-ąją dieną ir baigsis 2019 gruodžio 31-ąją dieną. Šventasis Jonas Krikštytojas Salietis į Bažnyčios istoriją įrašytas kaip didis pedagogas, savo laikų švietimo reformatorius. Jis paskelbtas „Krikščionių ugdytojų globėju“.


Kaip pranešama Šventojo Sosto spaudos salės komunikate, popiežius Pranciškus leido paskelbti specialius šv. Jono Krikštytojo Saliečio (Jean-Baptiste de La Salle) jubiliejinius metus. Šis šventasis gimė 1651 metų balandžio 30-ąją ir mirė 1719 metų balandžio 7-ąją šiaurės Prancūzijoje. Tad jubiliejiniai metai sutampa su trimis šimtais metų nuo jo mirties.

Per šiuos jubiliejinius metus popiežius nustatė sąlygas, kurias išpildžius bus gaunami visuotiniai atlaidai. Pirma, tai su deramu širdies nusiteikimu gautas sakramentinis atleidimas. Antra, tai piligrimystė į šv. Jono Krikštytojo Saliečio šventovę Romoje, greta jo įsteigtos kongregacijos „Krikščioniškų mokyklų brolių“ generalinių namų; į kitas žymias šventoves – Paryžiuje, Reimse ir kitur; ar bent aplankymas vietos, kur yra šiam šventajam skirtas altorius, jo skulptūra, relikvija. Trečia sąlyga yra dalyvavimas piligrimystės metu šv. Mišiose ar kitoje maldoje – Mišparuose, Rožinio maldoje, Kryžiaus Kelyje, Adoracijoje, ją užbaigiant „Tėve Mūsų“, Tikėjimo išpažinimu ir Dievo Motinos užtarimo prašymu.

Ketvirtoji sąlyga yra malda už patį popiežių, tokiu būdu liudijant ir savo bendrystę su visuotine Bažnyčia. Penktoji sąlyga yra artimo meilės darbas ar darbai šv. Jono Krikštytojo Saliečio dvasioje, padedant vaikams ir jaunuoliams, kurie patiria materialinę, dvasinę ar ugdymo stoką. Tokie darbai išreiškia širdies atsivertimą.

Šventojo Sosto spaudos salės pranešime primenamos pagrindinės „Krikščionių ugdytojų globėjo“ gyvenimo datos. Kunigystės šventimus jis gavo 1678 metais, būdamas 27 metų amžiaus. 1679 metais susipažino su Adrianu Nyel (Adrien Nyel), pasauliečiu, kuris steigė mokyklas vargšams. Šis susitikimas buvo itin reikšmingas šv. Jono Krikštytojo Saliečio gyvenimui: daug jo iniciatyvų ir darbų buvo vienaip ar kitaip susiję su šia pažintimi. Jau 1680 metais Salietis įsteigė „Krikščioniškų mokyklų brolių“ kongregaciją, atsidėjusią švietimui ir ugdymui visai naujais būdais.

1888 metais popiežius Leonas XIII jį paskelbė palaimintuoju, o po dvylikos metų, 1900 ir šventuoju. 1937 metais šv. Jono krikštytojo Saliečio palaikai buvo pergabenti į Romą, į generalinius kongregacijos namus. „Mokytojų globėju“ šventąjį paskelbė Pijus XII 1950 metais.

Tarp Saliečio pedagoginių išradimų ir darbų yra mokinių padalijimas į klases pagal amžių, ugdymas prancūzų kalba, vakarinės arba sekmadienio mokyklos dirbantiems jaunuoliams, techninio, prekybinio ar amatų profilio sukūrimas. Jis giliai apmąstė krikščionio ugdytojo, Dievo bendradarbio vaidmenį, jo mokyklos buvo nemokomos, skirtos ir atstumtiesiems. Šiandien jo misiją 80 šalių tęsia pusketvirto tūkstančio „Krikščioniškų mokyklų brolių“ ir per šimtas tūkstančių pasauliečių bendradarbių.

(RK / Vatican News)

Skaityti 184 kartai