Facebook Image
Ketvirtadienis, 25 kovo 2021 22:58

Laiškas apaštališkojo paraginimo „Vita consecrata“ metinėms (2021 03 25)

Kardinolas J. Braz de Aviz, Pašvęstojo ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos prefektas, laišku pasveikino pašvęstus vyrus ir moteris apaštališkojo paraginimo „Vita consecrata“ 25 metinių proga.


Popiežiaus šv. Jono Pauliaus II apaštališkasis paraginimas, kurį jis pasirašė 1996 metų kovo 25 dieną, per Viešpaties Apreiškimo šventę, yra 1994 metais Romoje posėdžiavusio Vyskupų sinodo įžvalgų apie pašvęsto gyvenimo svarbą Bažnyčios misijoje rezultatas. Pašvęstasis gyvenimas yra brangi ir reikalinga dovana Bažnyčios dabarčiai ir ateičiai, ypač dabartiniu dramatišku laikotarpiu, kai pandemijos pasekmės tiesiogiai paveikė pilietinės ir bažnytinės bendruomenių kasdienį gyvenimą. Pašvęstieji vyrai ir moterys pirmu asmeniu įpareigoti visiems žadinti gyvą viltį, parašė kardinolas J. Braz de Aviz.

Jonas Paulius II pašvęstąjį gyvenimą pavadindamas „Kristaus atsimainymo ikona“ siekė novatoriškai sutvirtinti pašvęstųjų tapatybę, kuri užgimsta ir gyvuoja Dievo Trejybės bendrystės slėpinyje. Pašvęstasis gyvenimas nesipriešina pasaulio vertybėms ir visuotiniam laimės troškimui, o, priešingai, visiems skelbia, kad neturtingumas, skaistumas ir paklusnumas turi milžinišką potencialą sužmoginti, yra tikroji žmogaus ekologija, suteikia gyvenimui prasmę ir pusiausvyrą, darną ir laisvę santykiuose su daiktais, gelbsti nuo bet kokio piktnaudžiavimo, kuria brolybę, dovanoja grožį.

Pašvęstieji patiria ypatingą ryšį su Kristumi, net tik jo sekimu, susitapatinimu, atkartojimu, bet ir jo jautrumu, Dievo Sūnaus, kuris yra įsikūnijusio Dievo atvaizdas, jautrumu. Visi krikščionys tiki Dievo jautrumu, atjauta – jis išgirsta engiamųjų šauksmą, našlės skundą, kenčia su žmogumi ir dėl jo. Tai paskatinimas pašvęstųjų kongregacijoms savo charizma stengtis tam tikru būdu išryšinti ypatingą dievišką jautrumą. Todėl apaštališkajame paraginime formacija apibūdinta kaip procesas, skatinantis gyventi pagal tuos pačius jausmus, troškimus, nusistatymus, pasirinkimo kriterijus, svajones, lūkesčius ir užsidegimą, kurie yra Sūnaus-Tarno-Avinėlio. Tai integrali formacija, pastatyta ant amžinos meilės, kuri išlaisvina, uolos, ir ugdo evangelizavimą jautrumu, kad mokėtume mylėti Dievą žmogaus širdimi ir žmogų – Dievo širdimi. 

(SAK / Vatican News)

Skaityti 18 kartai