Facebook Image
Trečiadienis, birželio 20, 2018
Pirmadienis, 14 rugpjūčio 2017 22:18

Maksimilijonas Kolbe, šventasis liudytojas ir kankinys (2017 08 14)

2017 m. rugpjūčio 14 d. Bažnyčia liturgijoje minėjo šv. Maksimilijoną Kolbe – lenką pranciškoną konventualą, prieš 76 metus nužudytą Aušvico lageryje.

Jo mirties vietoje – Aušvico lagerio 11 bloko požemio celėje – pernai meldėsi popiežius Pranciškus. Nuvykęs į Lenkiją dalyvauti Krokuvoje pernai vykusiose Pasaulio jaunimo dienose, popiežius aplankė ir netoli Krokuvos esančiame Osvencimo mieste Antrojo pasaulinio karo metais nacių įrengtą mirties stovyklą, kurioje buvo nužudyta daugiau kaip milijonas žmonių, daugiausia žydų. Nužudytųjų atminimą Pranciškus pagerbė tyla ir malda. Aušvico memorialo svečių knygoje Pranciškus parašė: „Viešpatie, būk gailestingas savo tautai; atleisk už tiek daug žiaurumo“.

Tėvas Maksimilijonas Kolbe į Aušvico lagerį buvo atvežtas 1941 m. gegužės 28 d. Po dviejų mėnesių, liepos pabaigoje, trys kaliniai pabėgo iš lagerio; buvo nustatyta, kad vienas pabėgusiųjų buvo ir iš bloko, kuriame buvo apgyvendintas tėvas Kolbe. Konclagerio viršininko sprendimu už vieną pabėgusį dešimt to bloko kalinių buvo pasmerkti bado mirčiai. Tėvas Kolbe nebuvo įtrauktas į pasmerktųjų sąrašą, bet pats pasisiūlė mirti už kitą kalinį – šeimos tėvą, kuris išliko gyvas, sulaukė karo pabaigos ir dalyvavo savo gelbėtojo tėvo Kolbe beatifikacijos ir kanonizacijos iškilmėse.

Tėvas Maksimilijonas Kolbe ilgiausiai iš visų pasmerktųjų, dvi savaites, ištvėręs bado bunkeryje, 1941 m. rugpjūčio 14 d. buvo nužudytas nuodų injekcija. Jo kūnas buvo sudegintas lagerio krematoriume, o pelenai išbarstyti. Popiežius Paulius VI 1971 m. kunigą Maksimilijoną Kolbe paskelbė palaimintuoju, o 1982 m. popiežius Jonas Paulius II jį kanonizavo.

Maksimilijonas Kolbe šventuoju buvo paskelbtas kaip kankinys. Tačiau beatifikacijos byla buvo pradėta dėl herojiškai liudytų krikščioniškų dorybių ir ypač dėl iš artimo meilės paaukotos gyvybės. Tokia buvo ir jo paskelbimo palaimintuoju motyvacija. Šventumo vainiko jis nusipelnė ne tik herojiška mirtimi, bet ir kitais per neilgą gyvenimą nuveiktais darbais. Tėvas Kolbe prieš karą įkūrė du stambius Nekaltai Pradėtosios gerbimo centrus: vienas jų yra Lenkijoje - Niepakalanow (kuris lenkiškai reiškia Nekaltai Pradėtosios miestelį), kitas Japonijoje, prie Nagasakio. Pastarojo centro japoniškas pavadinimas irgi kartoja Marijos vardą. Šv. Maksimilijonas visą gyvenimą ištikimai sekė Viešpačiu, o kankinio mirtis tą esminį jo pasirinkimą vainikavo.

Popiežius Pranciškus, šv. Maksimilijono liturginio minėjimo proga Twitterio tinkle paskelbtoje žinutėje primena: „Pasitikėjimo Viešpačiu kelias prasideda kiekvieną dieną, kiekvieną rytą“.

(Vatikano radijas)

Skaityti 289 kartai