Facebook Image
Trečiadienis, birželio 20, 2018
Sekmadienis, 05 kovo 2017 10:50

Metai nuo Motinos Teresės seserų nužudymo ir saleziečio pagrobimo Jemene (2017 03 05)

Prieš metus, 2016-ųjų kovo 4-ąją, Jemene buvo įvykdytas  žiaurus nusikaltimas. Ryte, po šv. Mišių, į senelių ir neįgaliųjų namus netoli Adeno miesto įsiveržė islamistai teroristai. Šie namai, kuriuose gyveno vyrai ir moterys, buvo prižiūrimi penkių Gailestingumo (arba Motinos Teresės) seserų ir jų bendradarbių, vietinių ir iš kitų Afrikos šalių atvykusių žmonių, krikščionių. Nors tuo metu Jemene jau siautėjo pilietinis konfliktas, remiamas išorinių jėgų, Motinos Teresės seserys atsisakė išvykti, nes nenorėjo palikti senelių.

Per savo beveik dvi valandas trukusį išpuolį islamistai nužudė keliolika žmonių – nors senelių namų globotinių nelietė, tačiau nedvejodami nušovė keturias virtuvėje dirbusias moteris, penkis krikščionis etiopiečius, darbininkus, vartų sargybinį ir senelių namų vairuotoją. Tačiau pagrindinis jų taikinys buvo seserys vienuolės, jie jų ieškojo ir apie jas klausinėjo.

Viena iš seserų, vyresnioji Sally, atsitiktinai išliko gyva, ji papasakojo apie ataką. Pasak jos, kai užpuolikai įsiveržė pro vartus, kažkas iš darbininkų, vėliau pats nužudytas, atbėgo perspėti, kad jų ieškoma. Dvi seserys bėgo į vyrų dalį, dvi į moterų, o ji pati – ieškoti kunigo saleziečio iš Indijos Tomo Uzhunnalil. Šis, perspėtas apie ataką, paskubomis suvalgė pašventintas ostijas.

Tuo tarpu teroristai sugavo keturias seseris ir jas nužudė taip, kaip ir kitus: nušovė, kai kurioms dar sutriuškino kaukolę. Taip gyvybės neteko seserys Anselma iš Indijos, Redžineta ir Margarita iš Ruandos, Judita iš Kenijos.  Sesuo Sally pasislėpė vienuolyne, šaltame kambaryje, kuriame buvo saugomas maistas, už durų. Ir nors kažkas iš islamistų teroristų net tris kartus buvo atidaręs tas duris, apžvelgęs kambarį, jos, paprasčiausiai stovinčios už durų, nepastebėjo.

Kunigą Tomą teroristai išsivežė su savimi, tikėdamiesi gauti išpirką arba iškeisti į kitus kalinius. Nors ilgą laiką buvo nežinoma ar jis dar gyvas, prieš keliasdešimt dienų pasirodė video įrašas, kuriame salezietis nufilmuotas ir prašo pagalbos, akivaizdžiai kartodamas jam nurodytus žodžius. Visa jo išvaizda byloja, kad jis yra smarkiai nusilpęs, ne vien kūne. Indijos valdžia įsipareigojo stengtis jį išlaisvinti. Parapijose, ypač Indijos, saleziečių bendruomenėse surengta daug maldos vakarų už jo išlaisvinimą.

Primename popiežiaus Pranciškaus prieš metus pasakytus žodžius:

Brangūs broliai ir seserys. Esu artimas Meilės misionierėms, kurios gedi keturių savo seserų, prieš dvi dienas nužudytų Adene, Jemene, kur globojo senelius. Meldžiuosi už jas ir už kitus žmones, nužudytus užpuolimo metu, bei už jų artimuosius. Tai mūsų dienų kankiniai, kuriems neskiriami žurnalų viršeliai, apie kuriuos nekalbama žinių laidose. Šie kankiniai aukoja savo kraują už Bažnyčią. Šiuos žmones nužudė ne tik žudikai, bet ir abejingumas, abejingumo globalizacija, dėmesio jiems neskyrimas. Motina Teresė tepasitinka Danguje šias savo dukras, artimo meilės kankines; teišmeldžia taiką ir šventą pagarbą žmogaus gyvybei.

(Vatikano radijas)

Skaityti 444 kartai