Facebook Image
Šeštadienis, 23 birželio 2018 18:51

Paragvajuje palaimintąja paskelbta basoji karmelitė (2018 06 23)

2018 m. birželio 23 dieną Paragvajuje kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, vadovavo beatifikacijos apeigoms, kurios vyko sostinės Asunsjono „Nueva Olla“ stadione ir kurių metu palaimintąja paskelbta basoji karmelitė Jėzaus Švenčiausiame Sakramente Marija Felicija, tarp vietos žmonių vadinama tiesiog „Chiquitunga“, jai tėvo duota meilia pravarde.

Marija Felicija gimė 1925 sausio 2-ąją visuomenėje svorį turinčioje šeimoje: dėdė buvo tapęs šalies prezidentu. Tačiau šis faktas merginos gyvenimui lengvatų nesuteikė, net priešingai: pasikeitus politiniam režimui iš liberalaus į labiau diktatorišką tėvas ir brolis buvo keleriems metams ištremti iš šalies, šeima skurdo, dėl skolų buvo priversta parduoti namą. Marija Felicija anksti pradėjo užsidirbti duonai mokydama. Nuo pat vaikystės jautė stiprų troškimą eiti krikščioniško tobulumo keliu, labai konkrečiu, stengiantis daryti gera ten, kur gali pasiekti: nuo šeimos rato iki ligonių lankymo. Būdama šešiolikos, 1941 metais, įstojo į „Katalikų akciją“, tai buvo svarbus etapas jos brandai. Dar vienas etapas buvo draugystė su jaunu medicinos studentu, „Katalikų akcijos“ aktyvistu. Jie kartu pradėjo apaštalauti sostinės kvartaluose ir palengva tarp jų užsimezgė kažkas daugiau nei vien draugystė. Šį santykį palankiai vertino ir abiejų tėvai. Tačiau kai  po svyravimų kokią ateitį rinktis vaikinas vis dėlto nusprendė siekti kunigystės, o mergina – pasišvęsti Dievui vienuolinėje kongregacijoje, pasipriešinimas buvo didelis. Jaunuolio tėvas net norėjo atimti savo pavardę iš sūnaus.

1954 metais Marija Felicija įstojo į basųjų karmeličių ordiną. Jos pačios paliktas dvasinis dienoraštis ir kitų seserų atsiminimai liudija kokį ištyrinimo darbą, pradėtą jau anksčiau, Viešpats atliko šiuo laikotarpiu. „Linksmumas, meilė, tarnystė“, apibendrino vienuolyno vyresnioji jaunosios vienuolės būdą, lydimą šviesaus siekio kasdien tobulėti meilėje: seserims ir pasauliui.

Tačiau šį kelią 1959 metų sausio mėnesį nutraukė sunki infekcinė virusinė liga, gydymas nepadėjo, o vieną dieną jos pačios broliui Freddy, gydytojui, ją apžiūrėjus teko konstatuoti, kad jai liko labai mažai laiko. Tačiau ir tai neatėmė jos kasdienio džiaugsmo: sakydama, kad ji laiminga galėdama mirti būdama karmelite ji užmerkė akis 1959 balandžio 28-ąją, su Jėzaus ir Marijos vardais lūpose, vos 34 metų amžiaus. Paragvajuje ji prilyginama „kitai Teresei“, užsimenant apie šventąją karmelitę iš Lisieux, Kūdikėlio Jėzaus Teresę.

(RK / Vatican News) 

Skaityti 190 kartai