Facebook Image
Trečiadienis, gegužės 23, 2018
Ketvirtadienis, 20 liepos 2017 13:43

Popiežiaus atstovas konsekruos šv. Kalkutos Teresei dedikuotą bažnyčią (2017 07 16)

Popiežius Pranciškus paskyrė albaną kardinolą Ernestą Simonį savo legatu šv. Kalkutos Motinai Teresei dedikuotos bažnyčios Kosovo sostinėje Prištinoje konsekravimo iškilmėse, kurios vyks 2017 m. rugsėjo 5 d.

88 metų amžiaus kardinolas Simoni yra Albanijos katalikų Bažnyčios nepalaužiamo tikėjimo ir kančios simbolis. 1956 m. slapta įšventintas kunigu, didesnę dalį savo kunigystės metų praleido komunistų režimo kalėjimuose, du kartus buvo nuteistas mirties bausme, bet abu nuosprendžiai buvo pakeisti kalėjimu. Sugrąžinus Albanijos katalikams laisvę, kun. Simoni jiems tarnavo kaip kuklus ir pasišventęs kunigas. Popiežius Pranciškus su juo susipažino lankydamasis Tiranoje 2014 m. ir 2016 m. jį paskyrė kardinolu. \

(Vatikano radijas)

Skaityti 320 kartai