Facebook Image
Trečiadienis, 10 kovo 2021 21:48

Popiežius paskyrė Popiežiškosios Biblijos komisijos sekretorę (2021 03 10)

Popiežius pavedė Popiežiškosios Biblijos komisijos sekretorės pareigas šios komisijos narei, iš Barselonos kilusiai vienuolei Nuria Calduch-Benages, M.H.S.F.N. Šventosios Nazareto šeimos dukterų misionierių narė yra pirmoji moteris paskirta sekretoriumi nuo Popiežiškosios Biblijos komisijos įsteigimo 1902 metais.


Popiežiškoji Biblijos komisija ugdo Šventojo Rašto mokslus Katalikų Bažnyčioje, aptaria Biblijos mokslų sferoje iškylančius klausimus, suteikia akademinius Biblijos mokslų laipsnius. Popiežiškoji Biblijos komisija veikia prie Tikėjimo mokymo kongregacijos, jos pirmininkas yra kongregacijos prefektas, šiuo metu jėzuitas kardinolas Luis Francisco Ladaria Ferrer. Komisiją sudaro dvidešimt popiežiaus paskirtų biblistų iš skirtingų mokyklų ir kraštų. Komisijos metinių plenarinių asamblėjų, tradiciškai rengiamų antrąją Velykų savaitę, posėdžiams vadovauja komisijos sekretorius.

Ses. Nuria Calduch-Benages, Popiežiškojo Grigaliaus universiteto teologijos fakulteto profesorė, 2014 metais paskirta Popiežiškosios Biblijos komisijos nare, šių metų pradžioje patvirtinta dar vienai kadencijai. Naujoji komisijos sekretorė yra buvusi Vyskupų sinodo dvyliktosios asamblėjos apie Dievo Žodį Bažnyčios gyvenime ir misijoje ekspertė, 2008 metais paskirta popiežiaus Benedikto XVI, penkmečiui iki 2013 metų Popiežiškosios pasauliečių tarybos moterų skyriaus bendradarbė, 2016 metais popiežius Pranciškus ją paskyrė Moterų diakonato tyrimo komisijos, veikusios iki 2019 metų, nare.

Naujoji Popiežiškosios Biblijos komisijos sekretorė yra daugelio publikacijų apie moterį Bažnyčioje autorė, konferencijų dalyvė, akademinių žurnalų teologijos ir Biblijos klausimais, Vatikano dienraščio l’Osservatore Romano priedo „Moteris – Bažnyčia – Pasaulis“ skyriaus apie moterį ir Bibliją bendradarbė. 2011 metais ses. Nuria Calduch-Benages Vokietijoje apdovanota Leonore Siegele-Wenschkewitz premija už jos įnašą į enciklopedinį projektą „Biblija ir moteris“.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 26 kartai