Facebook Image
Šeštadienis, vasario 24, 2018
Penktadienis, 26 gegužės 2017 22:45

Popiežius vienuolėms: Būkite misionierės „be ribų“ (2017 05 26)

Mažųjų meilės misionierių seserų vienuolijos generalinės kapitulos dalyvės penktadienį lankėsi Vatikane, buvo popiežiaus Pranciškaus priimtos audiencijoje Apaštališkuosiuose rūmuose. Popiežius pasakė vienuolėms kalbą, prisimindamas jų steigėją kunigą Luigi Orione ir visą orioniečių dvasinę šeimą.

„Niekas Bažnyčioje neina vienatvėje: brandinkite susitikimo, šeimyniškumo ir bendradarbiavimo  dvasią“, kvietė popiežius, drauge paragindamas vienuoles būti „tikromis misionierėmis, o tai reiškia evangelizuoti ir kartu tarnauti vargšams“.

Būkite misionierės „be ribų“! Neškite Evangelijos džiaugsmą, o tai reiškia patį Kristų, visiems, ypač vargšams. Visiems parodykite Dievo meilę, kuri apsireiškia Gailestingojo Jėzaus veide. Šio grožio pripildykite visų sutiktųjų širdis. Artumas, susitikimas, dialogas, palydėjimas tebūna jūsų misionieriškumo metodas. Ir neleiskite, kad iš jūsų atimtų evangelizavimo džiaugsmą.

(Vatikano radijas)

Skaityti 411 kartai

Medija