Facebook Image
Pirmadienis, 07 spalio 2019 20:07

Pranciškus: Dievas yra pirmasis misionierius (2019 10 07)

Popiežius šeštadienio rytą audiencijoje priėmė Jėzaus ir Marijos vienuolinės kongregacijos Generalinės kapitulos dalyves. Popiežius du šimtmečius gyvuojančios vienuolijos vienuolėms palinkėjo eiti trimis veiklaus pamaldumo keliais: gailestingojo Dievo gerumą liudijančiu keliu, brolystės ir solidarumo keliu, taip pat atpažinimo ir drąsos žengti dar toliau keliu.


„Bažnyčia yra misionieriška, nes Dievas yra pirmasis misionierius. Dievas atsiveria išeidamas, įžengia į pasaulį ir tampa žmogumi. Ir jūs dalyvaujate šioje misijoje savo gyvenimu ir apaštalavimu, nes liudijimas evangelizavimui itin reikšmingas“, pasakė popiežius pacituodamas iš Pauliaus VI Posinodinio apaštališkojo paraginimo Evangelii Nuntiandi.

Pasak Šventojo Tėvo, reikia žvelgti į pasaulį nuolankiai, be baimės, be išankstinių nusistatymų, tačiau drąsiai, taip, kaip į pasaulį žvelgia Dievas, išgirsti mūsų brolių patiriamus skausmus, džiaugsmus ir viltis. „Skelbdami savo gyvenimu ir žodžiu leisime pasauliui pažinti ir pamilti Jėzų ir Mariją“.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 185 kartai