Facebook Image
Ketvirtadienis, 05 rugpjūčio 2021 22:29

Prieš 800 metų mirė šv. Dominykas (2021 08 05)

2021 m. rugpjūčio 6 d. sukanka 800 metų nuo Pamokslininkų (dominikonų) ordino įkūrėjo šv. Dominyko mirties. Kadangi rugpjūčio 6-ąją Bažnyčia nuo seno švenčia Kristaus Atsimainymo šventę, Dominyko liturginis minėjimas švenčiamas ne mirties metinių dieną, bet dviem dienomis vėliau – rugpjūčio 8-ąją.


Dominykas gimė Ispanijoje apie 1170 m. Priėmęs kunigo šventimus, vieną kartą kartu su vyskupu lankydamasis popiežiaus dvare Dominykas gavo pasiūlymą keliauti į pietų Prancūziją ir skelbti Evangeliją tame regione gana gausiems albigiečiams, tai yra klaidatikių grupei, skelbusiai manichėjišką, dualistinę visatos sampratą. Jaunasis kunigas Dominykas noriai priėmė pasiūlymą. Greit atsirado ir pasekėjų, iš kurių susiformavo būsimos naujos vienuolių bendruomenės užuomazga. Pirmoji Pamokslininkų ordino bendruomenė buvo įkurta Tulūzoje. Nauja vienuolija oficialiai patvirtinta 1216 m. Dominikonai, panašiai kaip ir maždaug tuo pat metu Italijoje susikūrę pranciškonai, rinkosi elgetaujančio ordino formą, tai yra mobilumą, tiesioginį kontaktą su žmonėmis, neprisirišimą prie žemių ir turtų. Labai svarbus sprendimas buvo siųsti brolius į geriausias to meto mokyklas, kad jie būtų kuo geriau pasirengę savo darbui. Dominykas mirė Bolonijoje 1221 m. rugpjūčio 6 d. 

Atsisveikindamas savo broliams – pirmiesiems dominikonams – šv. Dominykas pasakė: „Štai, brangūs broliai, ką jums palieku kaip savo sūnums: pasilikite meilėje, būkite nuolankūs, noriai laikykitės neturto. Tai manasis testamentas“.

Naujausio Popiežiškojo žinyno skelbiamais duomenis, 2020 m. pabaigoje visame pasaulyje buvo 5 647 dominikonai, kurių 4 219 priėmę kunigo šventimus. Šiuo metu Pamokslininkų ordinui vadovauja filipinietis br. Gerard Francisco Parco Timoner OP.

Pirmas dominikonų kontaktas su Lietuva siekia tryliktojo amžiaus pirmąją pusę. Pasak tradicijos, apie 1230 m. Lietuvą aplankęs dominikonų misionierius šv. Hiacintas (Jackus). Lietuvos dominikonų provincija buvo įkurta septynioliktajame amžiuje ir vienu metu turėjo dešimt vienuolynų. Šiandien Lietuvos veikia maža dominikonų bendruomenė, įsikūrusi Vilniuje prie šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, priklausanti Prancūzijos dominikonų provincijai. 

(JM / Vatican News)

Skaityti 52 kartai