Facebook Image
Trečiadienis, birželio 20, 2018
Trečiadienis, 30 rugpjūčio 2017 22:48

Rusijos jėzuitas paskirtas Kirgizijos katalikų ganytoju (2017 08 30)

Katalikų Bažnyčiai Kirgizijoje paskirtas naujas ganytojas. Popiežius Pranciškus antradienį, 2017 m. rugpjūčio 29 d. paskyrė naująjį Kirgizijos Apaštališkosios administratūros Apaštališkąjį administratorių. Juo tapo jėzuitas t. Anthony James Corcoran, Jėzaus Draugijos nepriklausomo Rusijos regiono vyresnysis.

Anthony James Corcoran gimė 1963 metų balandžio 19 dieną Tuksone, Arizonos valstijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1985 metais įstojo į Jėzaus Draugiją ir buvo įšventintas jos kunigu 1996 metais. Formacijos laikotarpiu gyveno, studijavo, o vėliau dėstė JAV-se. Teologijos mokslų daktaras, tarptautinės politinės ir ekonominės plėtros mokslų magistras Corcoran išvyko tarnauti katalikų Bažnyčiai Rusijos Federacijoje 1997 metais, išrinktoje šalyje gyveno ir dirbo dvidešimt metų.

Anthony James Corcoran SJ ėjo įvairias pastoracinės pareigas Novosibirsko Atsimainymo vyskupijoje: tarpdiecezinės propedeutinės seminarijos rektoriaus, paskui Dvasios tėvo, Berdsko parapijos klebono ir Vyskupijos generalinio vikaro nuo 1999 iki 2008 metų. Pastaruosius devynerius metus ėjo Jėzaus Draugijos nepriklausomo Rusijos regiono vyresniojo pareigas.

Popiežius Benediktas XVI įsteigė Kirgizijos Apaštališkąją administratūrą su sostine Biškeke 2006 metais, vietoj buvusios Kirgizijos misijos „sui iuris“, pirmuoju ganytoju paskyrė jėzuitą t. Nikolaus Messmer, kuris nelauktai mirė 2016 metų birželio 18 dieną.

Katalikų Kirgizijoje, turinčioje beveik penkis milijonus gyventojų, yra mažiau nei tūkstantis. Dauguma yra laikinai šalyje gyvenantys užsieniečiai arba senųjų laikų tremtinių vaikaičiai.

(Vatikano radijas)

Skaityti 200 kartai