Facebook Image
Trečiadienis, birželio 20, 2018
Trečiadienis, 01 vasario 2017 21:24

Vasario 2 – Dievui pašvęstojo gyvenimo diena (2017 02 01)

Ketvirtadienį, 2017 m. vasario 2 d., Bažnyčia švenčia Kristaus paaukojimo šventę. Jau du dešimtmečius kasmet vasario 2-ąją švenčiama ir Dievui pašvęstojo gyvenimo diena, meldžiamasi už vyrus ir moteris, davusius klusnumo, neturto ir skaistumo įžadus, pasirinkusius įvairias kontempliatyvaus ir apaštališkojo gyvenimo formas.

Vienuolinis gyvenimas Bažnyčioje žinomas nuo pat pirmųjų amžių. Žinome, kad ir prieš krikščionybės pradžią, Šventojoje Žemėje gyveno atsiskyrėlių bendruomenės, atsidėjusios asketiškam gyvenimui, maldai ir Šv. Rašto studijoms. Taip pat ir Kristus, prieš pat savo viešos veiklos pradžią, keturiasdešimčiai dienų buvo pasitraukęs į dykumą melstis ir pasninkauti. Krikščionybės pradžioje pirmieji vienuoliai buvo atsiskyrėliai asketai. Vėliau vienuolystė įgavo labiau sunormintas formas. Dar vėliau, greta asketinių kontempliatyvių vienuolijų, atsirado naujos, Kristaus sekimo ir evangelinių klusnumo, neturto ir skaistumo dorybių vykdymą derinančios su krikščioniška socialine, karitatyvine ir švietėjiška veikla.

Kasmetinė Dievui pašvęstojo gyvenimo dieną į Bažnyčios minėjimų kalendorių įtraukta palyginti neseniai. Pirmoji pasaulinė vienuolių diena buvo minėta 1997 m. Šis kasmetinis minėjimas yra 1994 m. Vatikane vykusios vyskupų sinodo asamblėjos, skirtos pašvęstajam gyvenimui, rezultatas. Maždaug po dvejų metų nuo Sinodo uždarymo, 1996-aisiais, popiežius Jonas Paulius II paskelbė apaštališkąjį paraginimą „Vita Consecrata“ apie pašvęstąjį gyvenimą ir jo misiją Bažnyčioje ir pasaulyje. Tų pačių metų pabaigoje Popiežius pranešė apie įvedamą Dievui pašvęsto gyvenimo dienos minėjimą ir nurodė, kad ši diena būtų kasmet minima vasario 2-ąją, kai Bažnyčia švenčia Kristaus paaukojimo šventę.

Šiemetinės Dievui pašvęstojo gyvenimo dienos proga popiežius Pranciškus ketvirtadienio pavakare vadovaus Kristaus Paaukojimo šventės Mišioms šv. Petro bazilikoje. Kaip paprastai, Mišiose dalyvaus Romoje savo namus ir bendruomenes turinčių vienuolijų atstovai.

(Vatikano radijas)

Skaityti 419 kartai