Facebook Image
Teksto dydis

Broliai kapucinai kviečia kasdienei maldai Lietuvos 100-mečio proga

Mažesnieji broliai kapucinai kviečia melstis ir pasninkauti už dvasinį atgimimą Lietuvos 100- mečio proga – padovanoti dienoje nors kartą maldą – „Sveika Marija“, kad Lietuva ir toliau būti Marijos žemė, kurioje vyrautų sutarimas, teisingumas, sąžiningumas, dora, meilė, kad Dievo karalystė belstųsi į kiekvieno lietuvio širdį.

http://www.kapucinai.net

Skaityti 1096 kartai