Facebook Image

Eucharistinio Jėzaus seserys kviečia į Guronių rekolekcijų namus

guronys

Guronių rekolekcijų namų 2021/2022 m. programa

Rekolekcijų savaitgaliai

2021 m. gruodžio 3–5 d.  Advento rekolekcijų savaitgalis „Finis mundi? Apokalipsė, ribos, atsivertimas“.

Pandemijos ir politinių įtampų išvarginti ne vienas bent akimirką šiais metais pasidavėme apokaliptinėms nuotaikoms. Antrojo Kristaus atėjimo vilties šviesoje, pasaulio pabaigos vaizdiniai apmąstomi ir Advento metu. Tad šių rekolekcijų metu susitelksime į klausimą, ką krikščioniška tradicija mums sako apie laikų pabaigą, sukurtosios būties ribotumą ir mūsų pašaukimą šiame trapiame pasaulyje. Rekolekcijas ves Dr. ses. Ligita Ryliškytė, SJE.

2021 m. gruodžio 10–11 d.  Advento rekolekcijos „Palaiminti tie, kurie laukia“. (Vyks nuotoliniu būdu).

Šiandienos žmogui nėra lengva likti laukimo būsenoje. Šių rekolekcijų metu mokysimės iš naujo atrasti laukimo malonę ir palaiminimą, mokantis šio nusiteikimo iš Juozapo ir Marijos, bei kitų, kurie laukė Izraelio išgelbėjimo. Rekolekcijas ves ses. Linda Ceple, SJE.

2022 m. sausio 14–15 d. tylos rekolekcijos su asmeniniu dvasiniu palydėjimu „Savaitgalis su Dievu ir savimi“.

„Tuomet Dievas tarė: „Tebūna šviesa!“ Ir šviesa pasirodė“ (Pr 1, 3). Savaitgalis su Dievu ir savimi apie Dievo ir savęs atradimą, apie užmirštas Dievo ir žmogaus savybes. Ieškosime Dievo savyje, savo kasdienybėje. Ieškosime savęs iš naujo. Ieškosime to, kas pamiršta. Bus galimybė asmeniniam dvasiniam palydėjimui. Ves ses. Jolita Dudaitė SJE.

2022 m. vasario 11–13 d. tylos rekolekcijos su asmeniniu dvasiniu palydėjimu „Tikėjimo kelionė“.

Šios rekolekcijos – tylos laikas, kviečiantis apmąstyti kelionę su Dievu, žvelgiant į Abraomo tikėjimo kelionės pavyzdį: nuo pašaukimo, ugdymo pažinti Dievo pažadą ir jo išpildymo kitoniškumą, iki užtarimo tų, kurie dar nepažįsta Dievo. Ves ses. Aistė Balčiūnaitė SJE.

2022 m. kovo 18-20 d. Gavėnios rekolekcijos. Ves kun. Eugenijus Puzynia SJ (programa ruošiama).

2022 m. kovo 11-13 d. Gavėnios rekolekcijos. Ves kun. Artūras Kazlauskas (programa ruošiama).

Dvasinės atgaivos savaitgaliai

2021 m. spalio 15-17 d. gilaus savęs pažinimo patyriminis savaitgalis „Darbas su vidiniu vaiku“.

Gilaus savęs pažinimo patyriminio savaitgalio metu įgysite naujų žinių bei metodų kaip būti su vidinio vaiko dalimi, naudosime gilias psichoterapines technikas, vizualizacijas ir jų dėka ieškosime pačių giliausių jausmų, šaknų, iš kurių kyla tiek mūsų skaudžiausios problemos, tiek didžiausias jautrumas ir galimybė džiaugtis. Sužinosite ne tik kaip tapti tikresniais, gyvesniais, bet ir kaip su tais atrastais jausmais ir įžvalgomis apsieiti kasdienybėje, kaip valdyti neigiamus jausmus ir išlaikyti tą gyvenimo kursą, kurio labiausiai trokštame. Programą ves psichoterapeutė Genovaitė Petronienė, talkins seserys eucharistietės.

2022 m. sausio 28-30 d. Kino seminarų ciklas: „Žiedų valdovo" teologija“ II dalis.

Šiuose kino seminaruose kalbėsime apie vaizduotės (fantazy) teologiją, kurią savo grožiniuose kūriniuose plėtojo anglų rašytojas J.R.R. Tolkienas („Hobitas“, „Žiedų valdovas“, „Silmariljonas“). Teologiniu ir kinematografiniu požiūriais nagrinėsime ištraukas iš Peterio Jacksono sukurtų „Žiedų valdovo“ ir „Hobito“ trilogijų, keisimės savo žvilgsniais diskusijų grupelėse.

Kino seminarą sudaro dvi dalys:

Pirmoji: Via Pulchritudinis: grožis kaip būdas pasiekti Dievą (jau buvo 2020 m.)
Antroji: Katalikiška „Žiedų valdovo“ pasaulio vizija: simboliai ir archetipai, prigimtis ir sakramentališkumas.
Galima dalyvauti abejuose arba vienoje iš programos dalių. Registruojantis į antrąją dalį, pirmenybė teikiama dalyvavusiems pirmojoje.
Taip pat pageidautina, kad seminaro dalyviai būtų skaitę J.R.R. Tolkieno „Hobitą“ ir/ar „Žiedų valdovą“ (abi yra išleistos lietuvių kalba).  Philo Jacksono filmų „Hobitas“ ir „Žiedų valdovas“ neprivalu būti mačius.
Ves Ramūnas Aušrotas.

2022 m. gegužės 20–22 d. seminaras „Gydo ne tik vaistai: Sveiko bendravimo kelias“.

Savaitgalis skirtas visiems, ieškantiems gilesnės psichologinės ir dvasinės pusiausvyros kasdienybėje ir norintiems pagilinti savo bendravimo įgūdžius. Ves psichoterapeutė ir klinikinės pastoracijos dėstytoja Dr. Anke Bisschops (Nyderlandai), talkins seserys eucharistietės.

2022 m. lapkričio 4 d., 19-21 val. Nesmurtinio bendravimo medžiagos pristatymas (vyks internete, Zoom programoje).

Renginys nemokamas, vyks anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą.
Prašome registruotis į susitikimą iki lapkričio 1 d. el. paštu: 

Seminarai

 

Krikščioniško tikėjimo ir sielovadinės praktikos pagrindai (KTSPP):

2021 m. lapkričio 12-14 d. seminaras „Kančios problema krikščioniškoje tradicijoje“.

Seminaro metu bus nagrinėjama: kančios problema biblinėje tradicijoje (Pradžios knyga, Jobo knyga, Raudų psalmės, Kenčiančio Tarno giesmės Izaijo knygoje, biblinė Kryžiaus teologija, etc.); kančios problema teologijoje (kančios kaip tyrinančios, ugdomosios, vienijančios su Kristumi, „atlyginančios“ už nuodėmes ir t.t. vertės iškėlimas klasikinėje teologijoje; paradigmų kaita apmąstant masinės ir radikalios kančios patirtis moderniuoju laikotarpiu; kančia ir sekuliarizmo ideologijos); kančios apmąstymas šiuolaikinėje teologijoje (istorinė, soteriologinė ir etinė perspektyvos). Seminarą ves Dr. ses. Ligita Ryliškytė SJE.

2022 m. birželio  29 d. - liepos 3 d. d. Seminaras „Bažnyčia kaip tikėjimo piligrimystė ir bendrystės mokykla“ (Įvadas į ekleziologiją).

Popiežiaus Pranciškaus mokymo ir II Vatikano susirinkimo dokumentų šviesoje seminaras nagrinės Bažnyčios tapatumą ir vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje. Seminaras išpildo vasaros teologijos mokyklos kreditams reikalingus reikalavimus. Ves sisteminės teologijos profesorius Dr. Richard Gaillardetz (JAV). 
(Šie KTSPP seminarai rengiami kartu su VDU teologijos fakultetu ir Šeimos ir saviugdos centru „Bendrakeleiviai.“ Daugiau informacijos www.bendrakeleiviai.lt/veiklos/programos-saviugda/).

2022 m. rugpjūčio 9–13 d. seminaras „Sakramentų teologija“.

Šiame seminare bus nagrinėjamos šios pagrindinės temos: Biblinės sakramentų teologijos ištakos, sakramentų teologijos doktrininiai pagrindai, sakramentų teologija po II Vatikano Susirinkimo, aktualieji sakramentų teologijos klausimai, ir sakramentinis gyvenimas ir dvasingumas. Ves jėzuitas profesorius Dr. Peter Folan S.J. (JAV).

Savaitės trukmės tylos rekolekcijos

2022 m. liepos 6–11 d. Tylos rekolekcijos su asmeniniu dvasiniu palydėjimu „Susitikimai prie Tiberiados ežero“.

Rekolekcijos – labai asmeninio susitikimo su Jėzumi laikas. Šventajame Rašte aprašyti susitikimai su Juo prie Tiberiados ežero tebus pagalba žengti konkrečius širdies žingsnius į atnaujintą asmeninį ryšį su mus mylinčiu Dievu. Rekolekcijų metu bus galimybė kasdien susitikti dvasiniam palydėjimui ir kasdien švęsti Eucharistiją. Kasdienius mokymus ves ses. Linda Ceple SJE, palydės seserys eucharistietės.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti mūsų programose, taip pat, iš anksto suderinus laiką, priimame grupes, atvykstančias su savo programa ir vadovais. Jei norėtumėte kviesti seseris vesti Jūsų grupei rekolekcijas, pagal galimybes bandytume atsiliepti ir šiam poreikiui. Rekolekcijoms, susikaupimo dienoms priimame ir pavienius žmones.

Praktinė informacija

Apgyvendinimas ir maitinimas suteikiamas vietoje, gyvenama vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose. Kviečiame finansiškai prisidėti paliekant auką pagal galimybes. Paprastai savaitgalio apgyvendinimo ir maisto savikainą padengia 40-45 eurų auka. Tačiau kaina neturėtų būti kliūtimi dalyvauti!

Atvykstant prašome atsivežti Šv.Raštą, užvalkalus patalynei, apavą vaikščioti namuose ir koplyčioje.

Smulkesnę informaciją rasite apsilankę svetainėje www.sje.lt

Informacijos ir registracijos klausimais kreipkitės į s. Mildą tel. +370 600 56 206 arba el. paštu

Skaityti 5050 kartai