Facebook Image

Eucharistinio Jėzaus seserys kviečia į Guronių rekolekcijų namus

guronys

Guronių rekolekcijų namų 2020 m. programa

Rekolekcijos vyks Zoom videoprogramos aplinkoje

Registracija:  (nurodyti vardą, telefoną ir e-paštą).


Rekolekcijų savaitgaliai

 

Dvasinės atgaivos savaitgaliai

 

Nesmurtinio bendravimo seminarai

 

Krikščioniško tikėjimo ir sielovados pagrindai

2020 m. liepos 6-10 d. seminaras „Pastoracinė psichologija ir pastoracinė rūpyba“

Seminarą sudarys penkių dienų paskaitų ir praktinių užsiėmimų ciklas, kurio metu bus nagrinėjamos šios temos:

Svarbios psichologinės įžvalgos:

● Vystymosi psichologija ir problemos vėlesniame gyvenime
● Žmogaus poreikių hierarchija
● Mūsų vidinio pavojaus signalo sistemos funkcija

Pastoracinio patarėjo/konsultanto psichologija:

● Kaip tobulinti vieną turimą „priemonę“: patį save?
● Kūno kalbos ir jo išminties naudojimo svarba
● Spąstai, į kuriuos gali pakliūti konsultantas.

Pastoracinė konsultacija konkrečiose situacijose:

● Traumos ir netektys
● Seksualinis ir emocinis piktnaudžiavimas
● Depresija ir kt.

Seminarą ves dr. Anke Bisschops.

2020 m. liepos 27-31 d.  seminaras „ Įvadas į ekleziologiją“

Seminaras supažindins su ekleziologijos pagrindais ir šiuolaikinės ekleziologijos ypatumais, ypač kreipiant dėmesį į pokyčius, įvykusius po II Vatikano Susirinkimo. Seminarą sudaro penkių dienų paskaitų ir diskusijų ciklas. Paskaitų ir seminarų metu bus nagrinėjamos šios temos:

● Ekleziologijos pagrindai
● Šiuolaikinės ekleziologijos ištakos ir istorinis kontekstas
● Communio-ekleziologijos,  kilusios Vatikano II Susirinkimo ir ekumeniniame kontekste (Wood, Zizioulas, Tillard, Kasper)
● Penkios šiuolaikinės ekleziologinės trajektorijos, kuriose atsispindi: posūkis į empirinį metodą, patriarchijos/kiriarchijos kritika, „nevakarietiškosios“ Bažnyčios (Azijos, Afrikos ir Pietų Amerikos šalyse) patirčių integracija, postliberaliosios ir postsekuliariosios mąstysenos ir palyginamosios teologijos įtaka
● Aktualūs šiuolaikiniai ekleziologijos klausimai. 

Seminarą ves prof. Richard Gaillardetz (JAV).

2020 m. spalio 17–18 d. seminaras „Mokomės lydėti savipagalbos grupes“.

Trijų dienų praktinis seminaras suteiks būtinąjį teorinių žinių ir praktinių įgūdžių minimumą asmenims, besirengiantiems tarnystei (ar darbui) sielovadinėse/krizinėse savigalbos grupėse ar norintiems įgyti moderavimo pradmenis. 

Turinys:

● Kas yra savigalbos grupės, koks jų tikslas? Kuo skiriasi savigalbos ir psichoterapinės grupės ir kodėl grupės palydėtojas (moderatorius) nėra terapeutas?
● Savigalbos grupės dinamika. Grupės surinkimas, pasirengimas pirmam susitikimui. Grupės taisyklės
● Grupės dalyvių jausmų ir poreikių atpažinimas
● Sielovadininkų/moderatorių vaidmuo, atsakomybė ir laikysena Reakcija į grupės metu pasireiškiančią ūmią krizinę raišką
● Menas klausytis. Atliepas. Uždari ir atviri klausimai. Kūno kalba 
● „Gerojo samariečio“ laikysena. Pasirinkto dvasinio skaitinio, atskleidžiančio šią temą, analizė
● Maldos svarba. Asmeninė malda, užtarimo malda grupelėje. Galimos maldos formos
● Sielovadininko dėmesys sau. Pavojai, kurių palydoje turėtume vengti.  Perdegimo sindromo profilaktika. Asmeninio dvasinio palydėjimo ir supervizijos svarba.

Seminarą ves doc. dr. Rasa Bieliauskaitė, psichologė-psichoterapeutė Jelena Trofimova, Elvyra Kučinskaitė, Daiva Beliūnienė ir kt.

(Šie seminarai rengiami kartu su VDU teologijos fakultetu ir „Bendrakeleiviais.“)

 

Tylos rekolekcijos vasaros metu

2020 m. liepos 20–24 d.  rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu „Džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju džiaukitės” (Fil 4, 4).

Šių rekolekcijų metu šlovinsime Dievą ir Jo klausysimės per asmeninę maldą, eucharistijos šventimą ir tylą, leisdami Dievui pilniau veikti ir keisti mūsų gyvenimus. Kasdienės rytinės konferencijos ir asmeninis dvasinis palydėjimas padės atpažinti Dievo veikimą mūsų gyvenime ir iš naujo atrasti ar stiprinti asmeninį ryšį su Dievu, ir galiausiai džiaugtis Viešpatyje.

Rekolekcijas ves ir palydės t. Vytautas Sadauskas S.J. ir seserys eucharistietės.

2020 m. rugpjūčio 3–9 d. tylos rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu rusų kalba.

Rekolekcijų su asmeniniu palydėjimu metu dėmesys sutelkiamas į asmens Dievo patirtį esamoje tikėjimo kelionės atkarpoje. Šių rekolekcijų metu reguliariai susitinkama su dvasiniu palydėtoju peržvelgti, kas vyksta, kai asmuo bando atsiverti Dievui ir tapti jautresnis Šventosios Dvasios veikimui savo gyvenime. Rekolektantas kviečiamas pastebėti, kaip patiria Dievą melsdamasis. Palydėtojas klausosi ir duoda pasiūlymus maldai kitai dienai. Nors tokių rekolekcijų metu visa diena gali būti suprantama kaip malda, dieną dažniausiai siūloma suskirstyti į tam tikrus maldos laikotarpius, dažniausiai keturis ar penkis. Palydėtojas neturi išankstinių tikslų ir lūkesčių rekolektanto maldai. Pasisekimas ar nesėkmė nėra rekolekcijų žodyno dalis, svarbiausia yra atvirumas Dievui. Dievas rašo gražias melodijas ir ant kreivų linijų! Tyla šių rekolekcijų metu yra nepaprastai svarbi. Dauguma rekolektantų, nors ir nerimauja dėl jos iš pradžių, vėliau labai džiaugiasi ir atranda, kaip rekolekcijų namų tyla padeda kurti ramią ir maldingą nuotaiką, dienos ritmą, kviečia ir padeda užmegzti ryšį su Dievu.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti mūsų programose, taip pat, iš anksto suderinus laiką, priimame grupes, atvykstančias su savo programa ir vadovais. Jei norėtumėte kviesti seseris vesti Jūsų grupei rekolekcijas, pagal galimybes bandytume atsiliepti ir šiam poreikiui. Rekolekcijoms, susikaupimo dienoms priimame ir pavienius žmones.

Praktinė informacija

Apgyvendinimas ir maitinimas suteikiamas vietoje, gyvenama vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose. Kviečiame finansiškai prisidėti paliekant auką pagal galimybes. Paprastai savaitgalio apgyvendinimo ir maisto savikainą padengia 40-45 eurų auka. Tačiau kaina neturėtų būti kliūtimi dalyvauti!

Atvykstant prašome atsivežti Šv.Raštą, užvalkalus patalynei, apavą vaikščioti namuose ir koplyčioje.

Smulkesnę informaciją rasite apsilankę svetainėje www.sje.lt

Informacijos ir registracijos klausimais kreipkitės į s. Mildą tel. +370 600 56 206 arba el. paštu

Skaityti 4202 kartai