Spausdinti šį puslapį

Eucharistinio Jėzaus seserys kviečia į Guronių rekolekcijų namus

guronys

Guronių rekolekcijų namų 2021 m. programa

Rekolekcijos vyks Zoom videoprogramos aplinkoje

Registracija:  (nurodyti vardą, telefoną ir e-paštą).


Rekolekcijų savaitgaliai

2021 m. sausio 22–24 d. tylos rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu „Sielos sodai“.  

Tai kvietimas meldžiantis su Šventuoju Raštu pasivaikščioti po Edeno (Rojaus), Giesmių giesmės ir Getsemanės sodus,  įsiklausyti į Dievo meilės slėpinį.

Ves s. Aistė Balčiūnaitė SJE,  palydės seserys eucharistietės. 

2021 m. vasario 25–28 d. tylos rekolekcijos su dvasiniu palydėjimu „Dvasinės pratybos ir muzika. Trečioji savaitė“.

Daugelis iš mūsų yra girdėję apie šv. Ignaco iš Lojolos „Dvasines pratybas“. Per rekolekcijas išsamiau susipažinsime su trečiąja Dvasinių pratybų savaite- žvelgsime į Jėzaus kančios ir meilės slėpinį apmąstydami Šv. Rašto vietas, klausydamiesi Vaclovo Augustino kūrinio "Kristaus veidas" ištraukų ir giedodami giesmes. Tai galimybė per tylą, muziką, giesmę ir Šventą Raštą labiau įsiklausyti į asmenišką kvietimą sekti Kristumi kasdienybėje. Rekolekcijų metu bus galimybė asmeniniams pokalbiams. Į rekolekcijas kviečiami visi, kuriems artima ir pažįstama ignaciškoji malda. 

Ves Eugenijus Puzynia SJ ir talkins seserys eucharistietės. 

2021 m. kovo 19–21 d. Gavėnios tylos rekolekcijos „Buvau aklas, o dabar regiu“ Jn 9, 25.

Šios rekolekcijos – tai pagalba Gavėnios kelionėje atpažinti dvasinio aklumo apraiškas bei atsiverti gydančiai Jėzaus malonei, troškimui naujoje šviesoje pamatyti Dievą, save ir kitą žmogų.

Ves s. Linda Ceple SJE

2021 m. kovo 26–28 d. Gavėnios rekolekcijos šeimoms „Buvau aklas, o dabar regiu“ Jn 9, 25.

Šios rekolekcijos – tai pagalba Gavėnios kelionėje atpažinti dvasinio aklumo apraiškas bei atsiverti gydančiai Jėzaus malonei, troškimui naujoje šviesoje pamatyti Dievą, save ir kitą žmogų.  

 Laukiame ir Jūsų vaikų, kurie savo būdu galės dalyvauti jiems pritaikytoje rekolekcijų programoje. Numatomi 3–6, 7–11 ir 12–15 metų pogrupiai vaikams. Pagal galimybes padėsime pasirūpinti ir jaunesnių vaikų priežiūra.  

Ves s. Linda Ceple SJE, talkins seserys eucharistietės ir savanoriai.

Dvasinės atgaivos savaitgaliai

2021 m. vasario 5–7 d. dvasinės atgaivos savaitgalis „Kelionė vidun II: Aš ir mano istorija“ (datos gali keistis).

Savaitgalis skirtas norintiems tęsti kelionę vidun per gilesnį savo gyvenimo istorijos pažinimą. Užsirašant dalyvavusiems pirmoje „Kelionė vidun“ dalyje (rugsėjo 25–27 d.) bus teikiama pirmenybė.

Ves psichoterapeutė Genovaitė Petronienė, talkins seserys eucharistietės.

2021 m. balandžio 16–18 d. dvasinės atgaivos savaitgalis „Savaitgalis su Dievu ir savimi.“  

Programa ruošiama.

Ves ses. Jolita Dudaitė, SJE.

Seminarai, kursai

2021 m. gegužės 7–9 d. seminaras „Gydo ne tik vaistai: Sveiko bendravimo kelias“ (datos gali keistis).

Savaitgalis skirtas visiems, ieškantiems gilesnės psichologinės ir dvasinės pusiausvyros kasdienybėje ir norintiems pagilinti savo bendravimo įgūdžius.

Ves psichoterapeutė ir klinikinės pastoracijos dėstytoja Dr. Anke Bisschops (Nyderlandai), talkins seserys eucharistietės.

2021 m. gegužės 21-23 d. Kino seminarų ciklas: „Žiedų valdovo“ teologija“ II dalis.

Šiuose kino seminaruose kalbėsime apie vaizduotės (fantazy) teologiją, kurią savo grožiniuose kūriniuose plėtojo anglų rašytojas J.R.R. Tolkienas („Hobitas“, „Žiedų valdovas“, „Silmariljonas“). Teologiniu ir kinematografiniu požiūriais nagrinėsime ištraukas iš Peterio Jacksono sukurtų „Žiedų valdovo“ ir „Hobito“ trilogijų, keisimės savo žvilgsniais diskusijų grupelėse.

Kino seminarą sudaro dvi dalys:

Pirmoji: Via Pulchritudinis: grožis kaip būdas pasiekti Dievą (jau buvo 2020 m.).

Antroji: Katalikiška „Žiedų valdovo“ pasaulio vizija: simboliai ir archetipai, prigimtis ir sakramentališkumas.

Galima dalyvauti abejuose arba vienoje iš programos dalių. Registruojantis į antrąją dalį, pirmenybė teikiama dalyvavusiems pirmojoje.

Taip pat pageidautina, kad seminaro dalyviai būtų skaitę J.R.R. Tolkieno „Hobitą“ ir/ar „Žiedų valdovą“ (abi yra išleistos lietuvių kalba).  Philo Jacksono filmų „Hobitas“ ir „Žiedų valdovas“ neprivalu būti mačius.

Ves Ramūnas Aušrotas.

2021 m. liepos 2–4 d. Seminaras „Kaip gyventi gerą krikščionišką gyvenimą? Aktualūs krikščioniškosios etikos klausimai“ (Moralinės teologijos pagrindai).

Remiantis Bažnyčios dokumentais ir šiuolaikinių teologų įžvalgomis, seminaro metu bus aptariami pagrindiniai šiuolaikiniai krikščioniškosios etikos ir socialinio mokymo klausimai. Seminaras išpildo vasaros teologijos mokyklos kreditams reikalingus reikalavimus. 

Ves moralinės teologijos profesorė Dr. Lisa Cahill (JAV).

2021 m. liepos 26–30 d. Seminaras „Bažnyčia kaip tikėjimo piligrimystė ir bendrystės mokykla“ (Įvadas į ekleziologiją).

Popiežiaus Pranciškaus mokymo ir II Vatikano susirinkimo dokumentų šviesoje seminaras nagrinės bažnyčios tapatumą ir vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje. Seminaras išpildo vasaros teologijos mokyklos kreditams reikalingus reikalavimus. Ves sisteminės teologijos profesorius Dr. Richard Gaillardetz (JAV).

Šie KTSPP seminarai rengiami kartu su VDU teologijos fakultetu ir Šeimos ir saviugdos centru „Bendrakeleiviai.“ Daugiau informacijos www.bendrakeleiviai.lt/veiklos/programos-saviugda/

Krikščioniško tikėjimo ir sielovados pagrindai

 

Tylos rekolekcijos vasaros metu

2021 m. liepos 9–15 d. Tylos rekolekcijos su asmeniniu palydėjimu „Tepasilieka šis trejetas.“  

Šių tylos rekolekcijų centre – mūsų gyvenimas su Dievu kaip tikėjimo, vilties, ir meilės šaltiniu. Tikėjimas parodo tikslą, į kurį einame, viltis suteikia sparnus įveikti sunkumus, o meilė – didžiausia šiame trejete – sujungia su visa Švč. Trejybe. Rekolekcijų metu bus galimybė kasdien susitikti dvasiniam palydėjimui ir kasdien švęsti Eucharistiją. Kasdienius mokymus ves Dr. ses. Ligita Ryliškytė, SJE, palydės seserys eucharistietės.

Vėliau bus papildyta.  

Rekolekcijų su asmeniniu palydėjimu metu dėmesys sutelkiamas į asmens Dievo patirtį esamoje tikėjimo kelionės atkarpoje. Šių rekolekcijų metu reguliariai susitinkama su dvasiniu palydėtoju peržvelgti kas vyksta, kai asmuo bando atsiverti Dievui ir tapti jautresnis Šv.Dvasios veikimui savo gyvenime. Rekolektantas kviečiamas pastebėti, kaip patiria Dievą savo maldoje, kokios mintys, jausmai ateina ir pan. Palydėtojas klausosi ir duoda pasiūlymus maldai ateinančiai dienai. Nors tokių rekolekcijų metu visa diena gali būti suprantama kaip malda, dieną dažniausiai siūloma suskirstyti į tam tikrus maldos laikotarpius, dažniausiai keturis ar penkis. Palydėtojas neturi išankstinių tikslų ir lūkesčių rekolektanto maldai. Pasisekimas ar nesėkmė maldoje nėra rekolekcijų žodyno dalis, svarbiausia yra atvirumas Dievui. Dievas rašo gražias melodijas ir ant kreivų linijų! Tyla šių rekolekcijų metu yra nepaprastai svarbi. Dauguma rekolektantų, nors ir nerimauja dėl jos rekolekcijų pradžioje, vėliau labai džiaugiasi ir atranda, kaip rekolekcijų namų tyla padeda kurti ramią ir maldingą nuotaiką, dienos ritmą, kviečia ir padeda užmegzti ryšį su Dievu. 

Norinčius dalyvauti savaitės rekolekcijose su asmeniniu palydėjimu, prašome užpildyti ir el. paštu atsiųsti anketą, kurią rasite čia.

Nuoširdžiai kviečiame dalyvauti mūsų programose, taip pat, iš anksto suderinus laiką, priimame grupes, atvykstančias su savo programa ir vadovais. Jei norėtumėte kviesti seseris vesti Jūsų grupei rekolekcijas, pagal galimybes bandytume atsiliepti ir šiam poreikiui. Rekolekcijoms, susikaupimo dienoms priimame ir pavienius žmones.

Praktinė informacija

Apgyvendinimas ir maitinimas suteikiamas vietoje, gyvenama vienviečiuose ir dviviečiuose kambariuose. Kviečiame finansiškai prisidėti paliekant auką pagal galimybes. Paprastai savaitgalio apgyvendinimo ir maisto savikainą padengia 40-45 eurų auka. Tačiau kaina neturėtų būti kliūtimi dalyvauti!

Atvykstant prašome atsivežti Šv.Raštą, užvalkalus patalynei, apavą vaikščioti namuose ir koplyčioje.

Smulkesnę informaciją rasite apsilankę svetainėje www.sje.lt

Informacijos ir registracijos klausimais kreipkitės į s. Mildą tel. +370 600 56 206 arba el. paštu

Skaityti 4388 kartai