Facebook Image

Klaipėdos tikybos mokytojų prašymas

Brangūs Pašvęstojo gyvenimo broliai ir seserys!

2017 m. balandžio 30 d. Klaipėdoje, Šv. Kazimiero bažnyčioje vyks šventė vaikams „Lelija šventajam Kazimierui“. Nuoširdžiai Jūsų prašome vienybės maldoje už šios šventės dvasinę naudą vaikams, jaunimui ir šeimoms. Džiugu, kad Klaipėdoje jau yra 2 brolių pranciškonų vienuolynai. Viliamės, kad ir sesutes Šventoji Dvasia uždegs troškimu misijoms į Klaipėdą!

Nuoširdžiai dėkojame!

Skaityti 16 kartai