Facebook Image
Teksto dydis

Kviečiame į susikaupimo dieną!

Latvijos vienuolijų vyresniųjų konferencija kviečia į susikaupimo dieną „Visa graži. Lectio Divina su Marija“. Tai bus formacinis susitikimas lenkų kalba su kun. Krzysztofu Wonsu SDS. Vyks 2018 m. spalio 29 - 30 d. Rygos Kunigų Seminarijoje  (Katoļu iela, 16). 

Renginys prasideda spalio 29 d. 18 val. Šv. Mišiomis, baigiasi 30 d. vakare (apie 20 val.). Bus galimybė likti nakvynei.

Jeigu reikės, ieškosime sesers, kuri galėtų pavertėjauti iš lenkų kalbos.

Norinčias vykti prašome pranešti iki 2018 m. spalio 16 d. ses. Silvijai, kad galėtume ieškoti transporto vykti kartu ir pranešti seserims Rygoje. Galbūt atsirastų galinčių važiuoti savo transportu ir priimti kitas seseris. 

Ses. Silvija - Jelena Matačiūnaitė LŠKSK
Mob. tel. +370 653 953 54

Skaityti 27 kartai