Facebook Image
Pirmadienis, birželio 25, 2018

Kvietimas

Mielos Seserys, brangūs Broliai,

prisimindami gražią patirtį Šiluvoje, pernai vykusių atlaidų metu, Jūsų įdėtą širdį bendraujant su žmonėmis, o taip pat pasidalinant savo kūrybos darbu, Arkivyskupo Liongino Virbalo vardu norime Jus pakviesti:

  1. 2018 m. rugsėjo 7 - 16 dienomis vėl praleisti Šiluvoje, pagal galimybes, gal didžiausią dėmesį skiriant savaitgaliams - rugsėjo 7-9 ir 14-16 dienomis; Toje pačioje vietoje, įsikuriant su savo rankų gamybos suvenyrais, gėrybėmis ir prisistatymais. (žinom, kad dar toli, bet gal galima ką nors pasiruošti iš anksto);
  2. 2018 m. birželio 18 - 23 dienomis Kaune, prie Kauno pilies (Papilio g. 3 kiemelyje)  ir Šv. Jurgio Bažnyčios, vėl vyks Kauno miesto Misijos. Tą savaitgalį - birželio 22-23 dienomis norime Jus pakviesti panašiu būdu prisistatyti Kaune, o taip pat pasidalinti - paprekiauti savo gaminiais; Vakarais 19 val. vyks koncertai, 21 val. šlovinimo vakarai, misijų komandos žmonės važiuos į įkalinimo įstaigas, senelių namus, eis į gatves kviesti žmones. Tokiu būdu kviesime miestiečius pasikalbėti apie laukiamą Popiežiaus vizitą Lietuvoje, veiks Popiežiaus vizitui skirta palapinė, įvairūs užsiėmimai. Jei Jūs galėtumėt prisijungti vieną ar kitą dieną, o gal abidvi, būtume dėkingi ir dar pilniau atspindėtume Bažnyčios veidą.

Labai lauktume atsakymų apie Jūsų galimybes el. paštu: 

Pagarbiai,
Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė
Kauno arkivyskupijos kurija
Tel: +370 673 22346

Skaityti 109 kartai