Facebook Image

Rekolekcijos Šiauliuose

Šeima – kelias į šventumą ir laimę

pagal Popiežiaus Pranciškaus paraginimą  „Amoris Laetitia“ (Meilės Džiaugsmas)

Rekolekcijos:  2017 m. kovo 24–26 d. Šiaulių Vyskupijos Pastoraciniame Centre (Tilžės g.186)

Veda Tėvai Karmelitai

Registracija ir informacija: telefonu  8-686-75 405, arba el. paštu   ir

www.siauliuvyskupija.lt

Visus maloniai kviečiame dalyvauti!

Skaityti 151 kartai