Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Apaštalinės joanitės (CSJ)

Oficialus pavadinimas: Šv. Jono Apaštalinių seserų kongregacija (diecezinė)
Monastinės dvasios apaštalaujanti vienuolija
Charizma: Gyventi šv. Jono, mylimojo Jėzaus mokinio, apaštalo ir evangelisto dvasia, liudijant Dievo Meilę, įkūnijamą seseriškoje bendrystėje ir meilėje visiems žmonėms.
Tarnystė: "Paslėptos su Kristumi Dieve" ( Kol 3,3 ) per Mariją seserys stengiasi jungti kontempliatyvią maldą su evangelizavimu ir apaštalauja įvairiose gyvenimo srityse, jautriai atsiliepdamos į žmonių vargus bei Bažnyčios poreikius.
Įkurta Prancūzijoje 1984 m., Lietuvoje nuo 2007 m.

Įkūrėjas – t. Marie Dominique Philippe OP

Generaliniai namai

Soeurs Apostoliques de Saint Jean, Prieuré St Hugues
71110 Semur en Brionnais, France
Tel. (+33) (385) 251 564, faks. (+33) (385) 252 496
El. paštas:

Vienuoliniai namai

Viešpaties Apreiškimo vienuolynas,
Pilies g. 1, Senieji Trakai, 21146 Trakų r.,
Tel. (528) 36 327
El. paštas:
Vyresnioji – ses. Faustina
Svetainė internete: www.senujutrakuvienuolynas.org

Iš viso: 4 amžinųjų įžadų seserys, 2 laikinųjų

Skaityti 37994 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XV eilinės savaitės antradienis

  Prašyti jautrios širdies, pasiruošusios priimti
  kiekvieną malonę

  Mt 11, 20-24

  *   Įsiklausysiu į nemalonų Jėzaus priekaištą ir Jo balso toną. Jis griežtas ir pilnas skausmo. Jėzus skundžiasi, kad žmonės, tarp kurių Jis ilgiausiai buvo ir kurie patyrė Jo artumą, neatsiverčia.

  *   Buvimas su Jėzumi kiekvieną dieną gali vesti arba į draugystę su Juo, arba į blogą apsipratimą, kuris užmuša dvasinius troškimus ir atšaldo širdį. Įsisąmoninsiu, kad priklausau tiems asmenims, kurie kasdien gyvena arti Jėzaus.

  *   Pažvelgsiu į savo maldą, Eucharistijos bei Susitaikymo sakramento išgyvenimą. Ką galiu pasakyti apie savo susitikimus su Jėzumi? Ką jie įneša į mano kasdienybę? Kokie šiandien yra mano dvasiniai troškimai?

  *   Jėzus naudoja drastišką palyginimą: jeigu nuodėmingos Sodomos žmonės būt patyrę stebuklus, kuriuos Jis padarė Kafarnaume, jau seniai būtų atsivertę. Iššvaistytos malonės bus atsimintos teismo dieną.

  *   Paprašysiu Jėzaus, kad grįžtų su manimi į mano gyvenimo istoriją ir parodytų man situacijas, įvykius, kuriuose man suteikė daugiausiai malonių. Sustosiu visur ten, kur Jis stebuklingai mane saugojo, maitino, vedė. Kontempliuosiu Jo meilę savo gyvenime.

  *   Prašysiu Jėzaus, kad parodytų man tuos momentus iš mano gyvenimo, kuriuose sąmoningai atmečiau ar iššvaisčiau Jo malones. Koks buvo arba šiandien yra mano didžiausias dvasinis apsileidimas?

  *   Iš naujo pakviesiu Jėzų į savo gyvenimą. Karštoje maldoje atiduosiu Jam visą savo gyvenimą, kiekvieną mano kasdienybės akimirką. Su atsidavimu kartosiu: „Jėzau, daryk su manimi, ką nori“.

Loading Player...