Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad diakonai, ištikimi Žodžio tarnystei ir vargšams,
  būtų gaivinantis ženklas visai Bažnyčiai.

Apaštalinės joanitės (CSJ)

Oficialus pavadinimas: Šv. Jono Apaštalinių seserų kongregacija (diecezinė)
Monastinės dvasios apaštalaujanti vienuolija
Charizma: Gyventi šv. Jono, mylimojo Jėzaus mokinio, apaštalo ir evangelisto dvasia, liudijant Dievo Meilę, įkūnijamą seseriškoje bendrystėje ir meilėje visiems žmonėms.
Tarnystė: "Paslėptos su Kristumi Dieve" ( Kol 3,3 ) per Mariją seserys stengiasi jungti kontempliatyvią maldą su evangelizavimu ir apaštalauja įvairiose gyvenimo srityse, jautriai atsiliepdamos į žmonių vargus bei Bažnyčios poreikius.
Įkurta Prancūzijoje 1984 m., Lietuvoje nuo 2007 m.

Įkūrėjas – t. Marie Dominique Philippe OP

Generaliniai namai

Soeurs Apostoliques de Saint Jean, Prieuré St Hugues
71110 Semur en Brionnais, France
Tel. (+33) (385) 251 564, faks. (+33) (385) 252 496
El. paštas:

Vienuoliniai namai

Viešpaties Apreiškimo vienuolynas,
Pilies g. 1, Senieji Trakai, 21146 Trakų r.,
Tel. (528) 36 327
El. paštas:
Vyresnioji – ses. Izaoka Robert
Svetainė internete: www.senujutrakuvienuolynas.org

Iš viso: 4 amžinųjų įžadų seserys, 1 laikinųjų

Skaityti 38446 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • VII Velykų savaitės penktadienis

  Prašyti radikalaus Jėzaus pamilimo ir stiprybės ieškojimo Jame

  Jn 21, 15-19

  *   Prisiartinsiu prie mokinių, kad kartu su jais pasidžiaugčiau Jėzaus artumu. Aušta rytas. Jie yra drauge ežero pakrantėje, valgo pusryčius (15 eil.). Pastebėsiu džiaugsmą mokinių akyse, nes Jėzus yra kartu su jais. Jie gali iš arti į Jį žiūrėti ir Jo klausytis.

  *   Atsisėsiu su jais. Žvelgsiu į Jėzų ir stengsiuosi pajusti Jo artumą. Kokie jausmai kyla mano širdyje? Ką norėčiau pasakyti Jėzui?

  *   Atkreipsiu dėmesį į Jėzų, kuris yra netoli Petro. Tas artumas ramina Petro širdį, bet primena jam apie tai, kaip išsigynė Jėzaus.  Staiga Petras išgirsta iškilmingą klausimą: „Ar myli mane labiau negu šitie?“ (15 eil.). Petras yra nustebintas šito netikėtumo.

  *   Prisiminsiu maldas, adoracijas, kuriose Jėzus savo meilė gydė mano nuodėmių sužeistą gyvenimą. Atsiminsiu, kaip Jis sugrąžino man tikėjimą savimi, pakėlė, žadino atsivertimo troškimą, padėjo pamatyti savyje gėrį.

  *   Įsivaizduosiu Jėzų, kuris ateina pas mane. Su gerumu ir rūpestingumu žvelgdamas į mane klausia, ar myliu Jį, ar myliu Jį labiau, ar labai Jį myliu. Ilgesnį laiką apmąstysiu tuos klausimus. Ką galiu Jam atsakyti?

  *   Jėzus sako šv. Petrui ir man, kad iki senatvės turėsiu mokytis mylėti ir kad iki galo jausiu pasipriešinimą, norėdamas save nugalėti. Kur dažniausiai atsakau Jėzui „nenoriu“? Prašysiu, kad duotų jėgų įveikti manyje kylančius pasipriešinimus.

  *   Jėzus man, panašiai kaip Petrui, leidžia patirti liūdesį, kylantį iš meilės trūkumo, kad dar labiau galėčiau ieškoti stiprybės Jame. Išgirsiu Jo kvietimą: „Sek paskui mane“. Žvelgsiu į Jėzų kartodamas: „Galiu sekti Tave tik tada, kada Tu būsi su manimi“.