Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Bazilijonai (OSBM)

Oficialus pavadinimas: Šv. Juozapato Bazilijonų ordinas
Įkurtas Lietuvoje 1617 m. Vėl atsikūrė 1991 m.
Įkūrėjai – šv. Juozapatas Kuncevičius ir Juozapas Rutskis

Generaliniai namai

Protoarchimandritas t. Genésio Viomar OSBM
Curia Generalis, Via S.Giosafat, 8 (Aventino), I-00153 Roma, Italia
Tel. (+39) (06) 578 0378, faks. (+39) (06) 574 1976
El. paštas:

ŠVENČIAUSIOJO IŠGELBĖTOJO TĖVŲ BAZILIJONŲ PROVINCIJA UKRAINOJE

Protoigumenas t. Joan (Rostyslav Shkolyk) OSBM
Bohdana Chmelnytskoho 36, UA-79019, Lviv, Ukraina
Tel. (+380)(32) 293 5533, faks. (+380) (32) 297 5585
El. paštas:

Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas

Aušros Vartų g. 7b, 01304 Vilnius
Tel./faks. (5) 212 25 78
El. paštas:

Vienuolyno vyresnysis ir klebonas t. Vinkentij (Vasyl Pelych) OSBM,
Mob. tel. +370 655 13583

t. Anastasij (Andriii Pankevych) OSBM
Brolis Robert (Igor Leniv) OSBM

Iš viso: 3 amžinųjų įžadų vienuoliai

Skaityti 45007 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: Dominikonai (OP) »

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XV eilinės savaitės antradienis

  Prašyti jautrios širdies, pasiruošusios priimti
  kiekvieną malonę

  Mt 11, 20-24

  *   Įsiklausysiu į nemalonų Jėzaus priekaištą ir Jo balso toną. Jis griežtas ir pilnas skausmo. Jėzus skundžiasi, kad žmonės, tarp kurių Jis ilgiausiai buvo ir kurie patyrė Jo artumą, neatsiverčia.

  *   Buvimas su Jėzumi kiekvieną dieną gali vesti arba į draugystę su Juo, arba į blogą apsipratimą, kuris užmuša dvasinius troškimus ir atšaldo širdį. Įsisąmoninsiu, kad priklausau tiems asmenims, kurie kasdien gyvena arti Jėzaus.

  *   Pažvelgsiu į savo maldą, Eucharistijos bei Susitaikymo sakramento išgyvenimą. Ką galiu pasakyti apie savo susitikimus su Jėzumi? Ką jie įneša į mano kasdienybę? Kokie šiandien yra mano dvasiniai troškimai?

  *   Jėzus naudoja drastišką palyginimą: jeigu nuodėmingos Sodomos žmonės būt patyrę stebuklus, kuriuos Jis padarė Kafarnaume, jau seniai būtų atsivertę. Iššvaistytos malonės bus atsimintos teismo dieną.

  *   Paprašysiu Jėzaus, kad grįžtų su manimi į mano gyvenimo istoriją ir parodytų man situacijas, įvykius, kuriuose man suteikė daugiausiai malonių. Sustosiu visur ten, kur Jis stebuklingai mane saugojo, maitino, vedė. Kontempliuosiu Jo meilę savo gyvenime.

  *   Prašysiu Jėzaus, kad parodytų man tuos momentus iš mano gyvenimo, kuriuose sąmoningai atmečiau ar iššvaisčiau Jo malones. Koks buvo arba šiandien yra mano didžiausias dvasinis apsileidimas?

  *   Iš naujo pakviesiu Jėzų į savo gyvenimą. Karštoje maldoje atiduosiu Jam visą savo gyvenimą, kiekvieną mano kasdienybės akimirką. Su atsidavimu kartosiu: „Jėzau, daryk su manimi, ką nori“.

Loading Player...