Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Bazilijonai (OSBM)

Oficialus pavadinimas: Šv. Juozapato Bazilijonų ordinas
Įkurtas Lietuvoje 1617 m. Vėl atsikūrė 1991 m.
Įkūrėjai – šv. Juozapatas Kuncevičius ir Juozapas Rutskis

Generaliniai namai

Protoarchimandritas t. Genésio Viomar OSBM
Curia Generalis, Via S.Giosafat, 8 (Aventino), I-00153 Roma, Italia
Tel. (+39) (06) 578 0378, faks. (+39) (06) 574 1976
El. paštas:

ŠVENČIAUSIOJO IŠGELBĖTOJO TĖVŲ BAZILIJONŲ PROVINCIJA UKRAINOJE

Protoigumenas t. Joan (Rostyslav Shkolyk) OSBM
Bohdana Chmelnytskoho 36, UA-79019, Lviv, Ukraina
Tel. (+380)(32) 293 5533, faks. (+380) (32) 297 5585
El. paštas:

Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas

Aušros Vartų g. 7b, 01304 Vilnius
Tel./faks. (5) 212 25 78
El. paštas:

Vienuolyno vyresnysis ir klebonas t. Vinkentij (Vasyl Pelych) OSBM,
Mob. tel. +370 655 13583

t. Anastasij (Andriii Pankevych) OSBM
Brolis Robert (Igor Leniv) OSBM

Iš viso: 3 amžinųjų įžadų vienuoliai

Skaityti 45213 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: Dominikonai (OP) »

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II Advento savaitės šeštadienis

  Prašyti jautrios ir atviros Jėzaus atėjimui ir Jo misijai širdies

  Mt 17, 10-13

  *   Įsiliesiu į grupę mokinių, kurie kalbasi su Jėzumi apie Elijo atėjimą. Jie nenori remtis tik tuo, ką kalba „kiti“, bet nori asmeniškai pasikalbėti su Jėzumi. Ir aš pasikalbėsiu su Jėzumi apie savo Adventą.

  *   Įsiklausysiu į Jėzaus atsakymų toną. Jo atsakymas yra užtikrintas ir tvirtas: „Tiesa, Elijas turi ateiti...“. Dievo pažadas visada išsipildo. Ar pasitikiu Juo? Ar tikiu, kad Jis niekuomet nenuvils, kad Jis yra mano gyvenimo Viešpats ir gali viską atitaisyti?

  *   „Elijas jau buvo atėjęs, ir jie jo nepažino“. Dievas niekada nepalieka mūsų be pranašų. Jie skelbia mums Dievo tiesą, įspėja ir kviečia į atsivertimą. Ar atpažįstu pranašus, kuriuos Dievas man siunčia? Kas yra mano Elijas ir ko jis mane moko?

  *   „Padarė su juo, ką norėjo“. Dievas nieko iš manęs nereikalauja. Jis labai kenčia dėl to, kad prasilenkiu su Jo pranašais ir elgiuosi kaip aš noriu, o ne kaip Jis nori.

  *   Pažvelgsiu į savo gyvenimo pasirinkimus ir apsisprendimus, padarytus paskutiniuoju metu. Ar jie sutinka su Dievo įsakymais, su Evangelija ir mano pašaukimu? Ar darau savo apsisprendimus maldos dvasioje ir su dvasios vadovo pagalba?

  *   „Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus“. Jeigu neatpažinsiu ir atmesiu tiesos skelbėją, tai Jėzus kentės nuo manęs. Ar iš tikrųjų ieškau tiesos? Su kuo dažniausiai pasitariu? Kokios mano neištikimybės labiausiai verčia Jėzų kentėti? Paklausiu Jo apie tai.

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus, švelniai Jį apkabinsiu ir prisiglaudęs prie Jo širdies nuolat kartosiu: „Duok man tyrą ir atvirą tavajam Žodžiui širdį. Atnaujink manyje troškimą kasdieninės maldos su tavuoju Žodžiu“.

Loading Player...