Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad šių laikų šeimas lydėtų meilė, pagarba ir patarimas.

Bazilijonai (OSBM)

Oficialus pavadinimas: Šv. Juozapato Bazilijonų ordinas
Įkurtas Lietuvoje 1617 m. Vėl atsikūrė 1991 m.
Įkūrėjai – šv. Juozapatas Kuncevičius ir Juozapas Rutskis

Generaliniai namai

Protoarchimandritas t. Genésio Viomar OSBM
Curia Generalis, Via S.Giosafat, 8 (Aventino), I-00153 Roma, Italia
Tel. (+39) (06) 578 0378, faks. (+39) (06) 574 1976
El. paštas:

ŠVENČIAUSIOJO IŠGELBĖTOJO TĖVŲ BAZILIJONŲ PROVINCIJA UKRAINOJE

Protoigumenas t. Joan (Rostyslav Shkolyk) OSBM
Bohdana Chmelnytskoho 36, UA-79019, Lviv, Ukraina
Tel. (+380)(32) 293 5533, faks. (+380) (32) 297 5585
El. paštas:

Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas

Aušros Vartų g. 7b, 01304 Vilnius
Tel./faks. (5) 212 25 78
El. paštas:

Vienuolyno vyresnysis ir klebonas t. Vinkentij (Vasyl Pelych) OSBM,
Mob. tel. +370 655 13583

t. Anastasij (Andriii Pankevych) OSBM

Iš viso: 2 amžinųjų įžadų vienuoliai

Skaityti 45472 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: Dominikonai (OP) »

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XV eilinės savaitės trečiadienis

  Prašyti paprastos, pasitikinčios, Tėvą mylinčios širdies

  Mt 11, 25-27

  *   Jėzus trokšta, kad dalyvaučiau Jo sūniškoje maldoje Tėvui. Per žodžius, kuriuos pasako, Jis veda mane į savo širdį, džiaugiasi Tėvo valia ir šlovina Jį.

  *   Jėzus per savo žodį nenuilstamai kviečia mane į artimą santykį su Juo pačiu. Jis nori man apreikšti savo didžiausią meilę – meilę Tėvui, nori kurti manyje Dievo vaiko širdį.

  *   Kokią vietą mano dvasiniame gyvenime užima Dievo žodis? Karštoje maldoje prašysiu Jėzaus, kad pripildytų mano širdį savo žodžiu ir mokintų mane tame žodyje pasilikti.

  *   Įsiklausysiu į Jėzaus pokalbį su Tėvu. Jėzus džiaugiasi, kad Tėvas gėrisi paprastais žmonėmis, atvirais viskam, ką Jis apreiškia per Jėzų.

  *   Ką galiu pasakyti apie savo kaip vaiko laikyseną? Kas dominuoja mano širdyje: paprastumas, pasitikėjimas, ar išskaičiavimas, nepasitikėjimas?

  *   Pagalvosiu apie Tėvą, kuris žvelgia į mane, mato visą mano gyvenimą, pažįsta mano širdį. Koks yra Tėvo žvilgsnis, nukreiptas į mane? Koks yra man Tėvo veidas?

  *   Tik Sūnus pažįsta Tėvą ir tas, kuriam Sūnus panorės apreikšti. Jėzus panoro apreikšti man Tėvą Evangelijoje. Jėzaus žodis yra persisunkęs Tėvo artumu.

  *   Pasirinksiu artimiausiai savaitei skaitymą iš kurios nors evangelijos. Iš eilės, skaitydamas skyrių po skyriaus, sustosiu ties eilutėmis, kuriose Jėzus kalba man apie Tėvą.

  *   Prašysiu Jėzaus, kad padėtų man įsižiūrėti į Tėvą ir pamatyti Jo tikrąjį žvilgsnį bei veidą. Su paprastumu kartosiu: „Jėzau, parodyk man Tėvą“.