Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Bazilijonai (OSBM)

Oficialus pavadinimas: Šv. Juozapato Bazilijonų ordinas
Įkurtas Lietuvoje 1617 m. Vėl atsikūrė 1991 m.
Įkūrėjai – šv. Juozapatas Kuncevičius ir Juozapas Rutskis

Generaliniai namai

Protoarchimandritas t. Genésio Viomar OSBM
Curia Generalis, Via S.Giosafat, 8 (Aventino), I-00153 Roma, Italia
Tel. (+39) (06) 578 0378, faks. (+39) (06) 574 1976
El. paštas:

ŠVENČIAUSIOJO IŠGELBĖTOJO TĖVŲ BAZILIJONŲ PROVINCIJA UKRAINOJE

Protoigumenas t. Joan (Rostyslav Shkolyk) OSBM
Bohdana Chmelnytskoho 36, UA-79019, Lviv, Ukraina
Tel. (+380)(32) 293 5533, faks. (+380) (32) 297 5585
El. paštas:

Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas

Aušros Vartų g. 7b, 01304 Vilnius
Tel./faks. (5) 212 25 78
El. paštas:

Vienuolyno vyresnysis ir klebonas t. Vinkentij (Vasyl Pelych) OSBM,
Mob. tel. +370 655 13583

t. Anastasij (Andriii Pankevych) OSBM
Brolis Robert (Igor Leniv) OSBM

Iš viso: 3 amžinųjų įžadų vienuoliai

Skaityti 45051 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: Dominikonai (OP) »

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXI eilinės savaitės pirmadienis

  Prašyti gilaus susirūpinimo dėl Jėzaus įspėjimų
  ir širdies nuolankumo

  Mt 23, 1.13-22

  *   Įsiklausysiu į aštrius Jėzaus žodžius, kuriuos jis ištaria Rašto aiškintojams ir fariziejams. Išgirsiu jo griežtą toną, kai sako jiems: „Vargas jums...“. Įsijausiu į įtampos atmosferą tarp Jėzaus ir „religingų“ žmonių.

  *   Aštri Jėzaus reakcija į puikybę ir paviršutinišką religingumą man yra svarbus įspėjimas. Klausysiuosi Jėzaus, sakančio „vargas...“, kaip sąžinės patikrinimo savo religingumo atžvilgiu. Paprašysiu Jėzaus, kad duotų man nuolankią širdį priimti Jo žodžius.

  *   Vargas dėl perdėto uolumo. Jėzus perspėja mane dėl dėjimo kitiems naštų, kurių pats nesistengiu ir nepajėgiu pakelti. Ką galiu pasakyti apie savo reikalavimus kitų žmonių atžvilgiu? Ar priartinu kitus prie Jėzaus?

  *   Vargas papiktintojams. Jėzus atkreipia dėmesį į mano santykį su „mažutėliais“, kurie pradeda ieškoti Dievo. Ką galiu pasakyti apie savo krikščioniško gyvenimo skaidrumą? Ar nebuvau atsitolinimo priežastimi kam nors iš „mažiausiųjų“? Pasimelsiu už „mažiausiuosius“, kuriuos Dievas pastatė ant mano gyvenimo kelio.

  *   Vargas akliesiems dvasioje. Jėzus parodo man dvasinio aklumo blogį, kuris gali mane vesti į vien tik išorinį religingumo išgyvenimą. Ar mano kasdieninės religinės praktikos priartina mane prie Dievo? Ką galiu pasakyti apie savo asmeninę Dievo patirtį?

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus ir nuoširdžiame pokalbyje prašysiu Jo, kad apsaugotų mano širdį nuo netikro religingumo, kad mano išorinė religinė laikysena sąžiningai atspindėtų mano vidų. Atiduosiu į Jėzaus rankas savo dvasinį augimą.

Loading Player...