Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad būtų išgirstas brolių migrantų,

  nuskalstamos prekybos aukų, balsas ir į jį būtų atsižvelgta.

Bazilijonai (OSBM)

Oficialus pavadinimas: Šv. Juozapato Bazilijonų ordinas
Įkurtas Lietuvoje 1617 m. Vėl atsikūrė 1991 m.
Įkūrėjai – šv. Juozapatas Kuncevičius ir Juozapas Rutskis

Generaliniai namai

Protoarchimandritas t. Genésio Viomar OSBM
Curia Generalis, Via S.Giosafat, 8 (Aventino), I-00153 Roma, Italia
Tel. (+39) (06) 578 0378, faks. (+39) (06) 574 1976
El. paštas:

ŠVENČIAUSIOJO IŠGELBĖTOJO TĖVŲ BAZILIJONŲ PROVINCIJA UKRAINOJE

Protoigumenas t. Joan (Rostyslav Shkolyk) OSBM
Bohdana Chmelnytskoho 36, UA-79019, Lviv, Ukraina
Tel. (+380)(32) 293 5533, faks. (+380) (32) 297 5585
El. paštas:

Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas

Aušros Vartų g. 7b, 01304 Vilnius
Tel./faks. (5) 212 25 78
El. paštas:

Vienuolyno vyresnysis ir klebonas t. Vinkentij (Vasyl Pelych) OSBM,
Mob. tel. +370 655 13583

t. Anastasij (Andriii Pankevych) OSBM

Iš viso: 2 amžinųjų įžadų vienuoliai

Skaityti 45302 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: Dominikonai (OP) »

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • ŠEŠTADIENIS
  po Pelenų dienos

  Prašyti radikalaus atsivertimo malonės

  Lk 5, 27-32

  *   Prisiartinsiu prie Levio, kad kartu su juo išgyvenčiau susitikimą su Jėzumi. Jėzus, išeidamas iš miesto, pastebėjo jį. Sustosiu ties Jėzaus žvilgsniu, kuris iki gelmių perveria Levio širdį, jo silpnybes, prisirišimus bei jo nešvarią sąžinę.

  *   Paprašysiu Jėzaus, kad Jis pažvelgtų į mane tokiu pat žvilgsniu, kokiu žvelgė į Levį, kad Jo žvilgsnyje galėčiau pamatyti savo nesutvarkytus prisirišimus, moralines ir dvasines ligas.

  *   Jėzus pažvelgė ir tarė: „Sek paskui mane“. Jėzaus žvilgsnis ir žodžiai sugrąžina gyvenimo vertę ir prasmę, leidžia pamatyti gyvenimo pašaukimą. Gavėnios laikas ypatingu būdu kviečia mane kontempliuoti Jėzaus veidą ir gilintis į Jo žodį. Kaip noriu atsiliepti į šį paraginimą? Ką pasiryšiu daryti?

  *   „Jis viską paliko ir nusekė paskui Jį“. Pašaukimas visada veda į atsivertimą. Tai reiškia, palikimą visko, kas iki šiol buvo gyvenimo tikslas, prasmė, ir atsistojimą Jėzaus pusėje. Ar mano gyvenimo pašaukimas, kurį realizuoju, veda į radikalų atsivertimą?

  *   Jėzus, ieškantis ryšio su nusidėjėliais – tai paveikslas, kurį Bažnyčia pateikia man kontempliacijai Gavėnios pradžioje. Prašysiu Šventosios Dvasios, kad padėtų man pripažinti savo nuodėmes ir apsaugotų nuo murmėjimo, kuris silpnina tikėjimą Dievo gailestingumu.

  *   „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams“. Jėzus leidžia man suprasti, kad man nereikia prieš Jį apsimetinėti, jog esu sveikas. Jis sako man: „Atėjau šaukti tavęs, nusidėjėlio“.

  *   Gilus savo silpnybių suvokimas gali atvesti mane į susitikimą su gailestinguoju Jėzumi. Apmąstysiu žodžius: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo...“. Tie žodžiai taps mano širdies malda Gavėnios laikotarpiu.