Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Bazilijonai (OSBM)

Oficialus pavadinimas: Šv. Juozapato Bazilijonų ordinas
Įkurtas Lietuvoje 1617 m. Vėl atsikūrė 1991 m.
Įkūrėjai – šv. Juozapatas Kuncevičius ir Juozapas Rutskis

Generaliniai namai

Protoarchimandritas t. Genésio Viomar OSBM
Curia Generalis, Via S.Giosafat, 8 (Aventino), I-00153 Roma, Italia
Tel. (+39) (06) 578 0378, faks. (+39) (06) 574 1976
El. paštas:

ŠVENČIAUSIOJO IŠGELBĖTOJO TĖVŲ BAZILIJONŲ PROVINCIJA UKRAINOJE

Protoigumenas t. Joan (Rostyslav Shkolyk) OSBM
Bohdana Chmelnytskoho 36, UA-79019, Lviv, Ukraina
Tel. (+380)(32) 293 5533, faks. (+380) (32) 297 5585
El. paštas:

Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas

Aušros Vartų g. 7b, 01304 Vilnius
Tel./faks. (5) 212 25 78
El. paštas:

Vienuolyno vyresnysis ir klebonas t. Vinkentij (Vasyl Pelych) OSBM,
Mob. tel. +370 655 13583

t. Anastasij (Andriii Pankevych) OSBM
Brolis Robert (Igor Leniv) OSBM

Iš viso: 3 amžinųjų įžadų vienuoliai

Skaityti 45092 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: Dominikonai (OP) »

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XXV eilinės savaitės pirmadienis

  Prašyti teisingumo ir sąžiningumo

  Lk 8, 16-18

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus kaip mokinys prie Mokytojo, kaip draugas prie draugo. Atsisėsiu prie Jo, kad susikaupęs galėčiau klausytis įspėjimų ir patarimų. Prieš pradėdamas klausyti Jo žodžių, paprašysiu, kad paruoštų mano širdį priimti Jo mokymą.

  *   Jėzus yra pasaulio šviesa, o aš esu Jo žibintas. Jeigu noriu būti Jo mokinys, turiu sutikti būti žibintu, įstatytu į žibintuvą, kad ateinantys pas mane matytų šviesą.

  *   Kokie mano asmenybės bruožai yra šviesa kitiems, o kokių pats gėdijuosi? Ar esu patyręs tokių momentų, kai kiti dėkojo už mano tikėjimo ir gyvenimo liudijimą? Prisiminsiu to įvykio smulkmenas.

  *   Kiekvienas, nors ir mažiausias, mano turimas gėris neliks paslėptas. Tai yra žinoma Dievui ir pasireikš mano laikysenoje kitų atžvilgiu. Taip pat yra ir su blogiu. Dievas pažįsta mano vidų ir mano sąžinę. Netgi tai, kas labiausiai paslėpta, bus atskleista.

  *   Pažvelgsiu į savo gyvenimą iš vidaus ir iš išorės. Ką galiu pasakyti apie savo kasdienybės skaidrumą, paprastumą ir nedviprasmiškumą? Atsistosiu prieš Jėzų su atvira sąžine. Paprašysiu, kad leistų man iki gelmių pažvelgti į save Jo akimis.

  *   „Žiūrėkite, kaip klausotės“. Klausykite visu savimi – protu, širdimi ir valia. Dievo žodžio klausymas gali mano gyvenimą padaryti labai turtingą. Ir atvirkščiai, klausymas be susikaupimo padarys mane paviršutinišku žmogumi.

  *   Karštai melsdamasis prašysiu Jėzaus, kad atvertų mano protą, širdį ir valią Jo Žodžio klausymuisi, kad parodytų man mano paviršutiniškumą ir saugotų nuo netinkamo, apsimestinio gyvenimo. Patikėsiu Jam savo sąžinės tiesumą ir teisingumą.

Loading Player...