Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės už visus žmones, kurie dirba jūroje ir gyvena iš jūros, taip pat už jūrininkus, žvejus ir jų šeimas.

Bazilijonai (OSBM)

Oficialus pavadinimas: Šv. Juozapato Bazilijonų ordinas
Įkurtas Lietuvoje 1617 m. Vėl atsikūrė 1991 m.
Įkūrėjai – šv. Juozapatas Kuncevičius ir Juozapas Rutskis

Generaliniai namai

Protoarchimandritas t. Genésio Viomar OSBM
Curia Generalis, Via S.Giosafat, 8 (Aventino), I-00153 Roma, Italia
Tel. (+39) (06) 578 0378, faks. (+39) (06) 574 1976
El. paštas:

ŠVENČIAUSIOJO IŠGELBĖTOJO TĖVŲ BAZILIJONŲ PROVINCIJA UKRAINOJE

Protoigumenas t. Joan (Rostyslav Shkolyk) OSBM
Bohdana Chmelnytskoho 36, UA-79019, Lviv, Ukraina
Tel. (+380)(32) 293 5533, faks. (+380) (32) 297 5585
El. paštas:

Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas

Aušros Vartų g. 7b, 01304 Vilnius
Tel./faks. (5) 212 25 78
El. paštas:

Vienuolyno vyresnysis ir klebonas t. Vinkentij (Vasyl Pelych) OSBM,
Mob. tel. +370 655 13583

t. Anastasij (Andriii Pankevych) OSBM

Iš viso: 2 amžinųjų įžadų vienuoliai

Skaityti 45520 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: Dominikonai (OP) »

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XVIII eilinės savaitės penktadienis

  Prašyti dvasios ramybės ir drąsos dėl Jėzaus prarasti viską

  Mt 16, 24-28

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus, kad įsiklausyčiau į Jo Žodžius. Jis gerai žino, kad jau seniai stengiuosi Juo sekti. Jėzus nori apsaugoti mane nuo netikro, apsimestinio sekimo Juo pagundos.

  *   Iš tikrųjų Jėzaus sekimas patikrinamas per tai, ar sugebu išsižadėti savęs ir nešti savo kryžių. Kas šiuo metu man yra didžiausias kryžius? Ar priimu jį? Kaip susitvarkau su savo pasipriešinimu tam, kas sunku?

  *   Atkreipsiu dėmesį į savo gyvenimiškus prisirišimus: prie asmenų, daiktų, nuomonių, darbo... Ko nesugebėčiau dėl Jėzaus atsisakyti? Ko labiausiai bijau netekti?

  *   Jėzus siūlo man pratimą: įsivaizduok, kad pasiekei aukštumas, apie kurias svajojai, bet savo sielos kaina. Ar buvo verta tai daryti?

  *   Ar nedarau pasirinkimų sielos kaina? Kas labiausiai naikina mano dvasinį gyvenimą? Kokie pasirinkimai paskutiniu metu mane dvasiškai sustiprino, atnešė man ramybę ir džiaugsmą?

  *   Jėzus primena man, kad į viską reikia žiūrėti iš amžinybės taško. Kiekvienas mano pasirinkimas gyvenime turi įtaką amžinybei: „Žmogaus Sūnus ateis... ir atlygins kiekvienam pagal jo darbus“. Kokius išgyvenimus sukelia manyje šis pasakymas?

  *   Įsisąmoninsiu, kad gyvenimas veda mane į susitikimą su Jėzumi amžinybėje. Ką galiu pasakyti apie dabartinį savo dvasios stovį? Maldoje prašysiu: „Jėzau, paruošk mane susitikimui su Tavimi“.