Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad tie, kurie kenčia, rastų gyvenimo kelią ir leistųsi paliečiami Jėzaus Širdies.

Bazilijonai (OSBM)

Oficialus pavadinimas: Šv. Juozapato Bazilijonų ordinas
Įkurtas Lietuvoje 1617 m. Vėl atsikūrė 1991 m.
Įkūrėjai – šv. Juozapatas Kuncevičius ir Juozapas Rutskis

Generaliniai namai

Protoarchimandritas t. Genésio Viomar OSBM
Curia Generalis, Via S.Giosafat, 8 (Aventino), I-00153 Roma, Italia
Tel. (+39) (06) 578 0378, faks. (+39) (06) 574 1976
El. paštas:

ŠVENČIAUSIOJO IŠGELBĖTOJO TĖVŲ BAZILIJONŲ PROVINCIJA UKRAINOJE

Protoigumenas t. Joan (Rostyslav Shkolyk) OSBM
Bohdana Chmelnytskoho 36, UA-79019, Lviv, Ukraina
Tel. (+380)(32) 293 5533, faks. (+380) (32) 297 5585
El. paštas:

Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas

Aušros Vartų g. 7b, 01304 Vilnius
Tel./faks. (5) 212 25 78
El. paštas:

Vienuolyno vyresnysis ir klebonas t. Vinkentij (Vasyl Pelych) OSBM,
Mob. tel. +370 655 13583

t. Anastasij (Andriii Pankevych) OSBM

Iš viso: 2 amžinųjų įžadų vienuoliai

Skaityti 45418 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: Dominikonai (OP) »

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • IX eilinės savaitės šeštadienis

  Prašyti malonės pamilti paprastumą ir tiesą

  Mk 12, 38-44

  *   Atsisėsiu šalia Jėzaus, mokančio žmones šventykloje. Stebėsiu besiklausančiųjų minias, susirinkusias aplink Jį. Pastebėsiu, kokią nuostabą sukelia jų veiduose Jėzaus žodžiai: „Saugokitės Rašto aiškintojų“. Jis kalbėjo apie tuos, kurie buvo laikomi religiniais autoritetais.

  *   Įsiklausysiu į Jėzaus žodžius, kurie atidengia Rašto aiškintojų melagingą gyvenimą. Jėzus nuplėšia nuo jų neteisingas pamaldumo kaukes ir apnuogina jų gobšumą.

  *   Pritaikysiu tuos žodžius savo gyvenime. Nuoširdžioje maldoje prašysiu Jėzaus, kad padėtų man atpažinti savo kaukes, kurias nešioju savo gyvenime. Ar neapsimetinėju ir nenoriu pasirodyti tokiu, koks iš tiesų nesu?

  *   Kitoje mąstymo dalyje atsisėsiu kartu su Jėzumi šalia aukų dėžės ir stebėsiu pinigų aukotojus. Akimirką įsivaizduosiu save stovintį aukotojų eilėje. Prisiminsiu, ką aukojau savo gyvenime: kitiems pašvęstą laiką, suteiktą materialinę pagalbą. Kas man tada labiausiai kainavo? Ar noriai išsižadu savęs? Ar mano auka yra dosni? Ar neduodu kitiems tik tai, kas man atlieka?

  *   Atkreipsiu dėmesį į neturtingą, tylią našlę. Būdama našlė, ji atiduoda visas savo pragyvenimo santaupas. Ar savo gyvenime esu turėjęs panašią situaciją? Ar pergyvenau tokią situaciją, kurioje jaučiausi netekęs pragyvenimo šaltinių ar paramos? Jeigu taip – tai kaip tada elgiausi?

  *   Pažvelgsiu į Jėzų, kuris sukviečia mokinius. Nori jiems pasakyti, kad pastebėjo paprastos moters „mažavertę“ auką. Jėzus pastebi kiekvieną mano gerumo gestą. Jis sugeba žvelgti giliai į mano širdį, žino jos tikrą dosnumą ir pasiaukojimą.

  *   Užbaigsiu savo meditaciją 131 psalme. Prašysiu Dievo, kad duotų man širdį, kuri nėra išpuikusi ir neieško to, kas netikra.