Facebook Image
Antradienis, 01 rugpjūčio 2017 20:18

Arturo Sosa SJ: Jėzaus meilė – minčių ir širdžių vienybės pamatas (2017 08 01)

2017 m. liepos 31 d. Bažnyčios liturginis kalendorius minėjo šv. Ignacą Lojolą, Jėzaus Draugijos steigėją ir pirmąjį vadovą. Kaip kasmet, savo steigėjo ir dangiškojo globėjo šventę iškilmingai pažymėjo Romos jėzuitai. Pagrindinis minėjimas pirmadienio vakarą vyko Švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčioje, saugančioje šventojo relikvijas. Mišioms vadovavo jėzuitų vadovas – generalinis prepozitas – t. Arturo Sosa SJ.

Šv. Ignacas yra svarbus atramos taškas ir orientyras mums, jėzuitams, ir daugeliui žmonių, kuriuos maitina jo dvasingumas, - sakė jėzuitų vadovas pirmadienio vakarą aukotų Mišių homilijoje. Vatikano II Susirinkimas paragino visas vienuolių kongregacijas grįžti prie savo charizmų ištakų. Vienuolijų steigėjai ir steigėjos buvo ne tik geri žmonės, gyvenę pavyzdingą gyvenimą ir liudiję Dievo gailestingumą, bet juose mes atpažįstame ypatingo Šventosios Dvasios veikimo pėdsakus, per juos Šventoji Dvasia dalijo Bažnyčiai ir pasauliui savo dovanas.

Tad minėdami šv. Ignacą, - sakė jėzuitų vadovas, - mes atnaujiname savo ištikimybę iš jo gautai charizmai ir pasikartojame jo mokymą, kuris ir šiandien įkvepia mūsų apaštališkąjį kūrybingumą.

Visko pamatas yra Jėzaus meilė. „Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime“. Pirmasis žingsnis kiekvieno jėzuito ir kiekvieno krikščionio kelyje – pamilti Jėzų, tapti jo draugu, gyventi kartu su juo, kartu su kitais, jį pamilusiais, tarnauti Bažnyčiai. Širdis ir protus sujungianti Jėzaus meilė mus suburia į Jėzaus draugiją, - sakė t. Arturo Sosa SJ.

Vis dėlto, širdžių ir minčių vienybė nereiškia vienos ideologijos, vienos minties, kuria atsitvertume nuo kitų ir jaustumės tarimai saugūs. Jėzuitai, kaip ir visi krikščionys, kaip visi Jėzaus mokiniai turi savarankiškai mąstyti, turėti asmeninį požiūrį ir gilintis į visas žmogiškojo pažinimo sritis. Kaip tik dėl to Jėzaus Draugija daug laiko ir jėgų investuoja į intelektinį savo narių parengimą, būdama įsitikinusi, kad intelektinė veikla yra labai brangus apaštalavimo įrankis, kurio pagalba geroji Jėzaus žinia nešama į visas žmogaus gyvenimo ir laiko plotmes, į visas vietas ir kultūras.

Tokia širdžių ir minčių vienybė įmanoma tuomet kai Kristaus meilė pripildo mūsų širdis, kai ištiesina mūsų netvarkingus jausmus, nukreipia juos link Dievo, - sakė jėzuitų vadovas t. Arturo Sosa SJ ir baigdamas homilija prašė, kad visuose darbuose jėzuitus visada savo užtarimu lydėtų Kelio Mergelė Marija, kurios atvaizdas gerbiamas šioje pagrindinėje jėzuitų bažnyčioje. 

(Vatikano radijas)

Skaityti 398 kartai