Facebook Image
Trečiadienis, 04 rugsėjo 2013 20:18

Atsiliepimas Į Popiežiaus kvietimą

Kardinolas Braz de Aviz: viso pasaulio pašvęstieji vienybėje su Popiežiumi Dieną, skirtą taikai Sirijoje

vienuoles„Jaučiame būtinybę kartu melsti taikos Viešpatį, kad Sirijoje“ ir visame pasaulyje „nugalėtų susitikimo ir dialogo kultūra“. Taip rašo kardinolas Joao Braz de Aviz laiške, adresuotame viso pasaulio pašvęstiesiems rugsėjo 7 dienos, skirtos taikai Sirijoje, proga. Kardinolas Pašvęstojo gyvenimo institutų Kongregacijos Prefektas kartu su Sekretoriumi mons. José Rodriguez Carballo ragina visus vienuolius ne tik dalyvauti „liturginėse pamaldose, organizuojamose vietos bažnyčiose“, bet ir pramatyti „specialių iniciatyvų kiekvienoje pašvęstojo gyvenimo bendruomenėje“. Kardinolas Braz de Aviz tikisi, kad ši Taikai skirta diena bus „stiprus bendruomeninis įvykis“, nes, kaip pabrėžė Popiežius, „žmonijai reikia matyti taikos gestus ir girdėti vilties bei taikos žodžius“.

Versta iš:
 http://it.radiovaticana.va/news/2013/09/03/il_card._braz_de_aviz:_i_consacrati_di_tutto_il_mondo_uniti_al_papa/it1-725203

Skaityti 4516 kartai