Facebook Image
Pirmadienis, 14 gruodžio 2015 21:08

Brolio vienuolio pašaukimas ir misija. Pristatymas Vatikane (2015 12 14)

Kadangi dažnai vyrai vienuoliai būna pašventinti kunigais, būtent jų kunigiškoji tarnystė labiausiai krenta į akis, o ne tai, kad jie yra „broliai vienuoliai“. Dažnai primirštama, kad yra brolių vienuolių, kurie niekad netampa kunigais. Tai kartais susiję, tačiau nesutampantys pašaukimai.

Šį pirmadienį, 2015 m. gruodžio 14 dieną, Vatikane buvo pristatytas Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos parengtas dokumentas, kurio pavadinimas yra „Brolio vienuolio tapatybė ir misija Bažnyčioje“, siekiant priminti, jei galima pasakyti, vienuolystės pašaukimo „autonomiją“.

Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos prefektas kardinolas Joao Braz de Aviz savo pristatyme kalbėjo apie tai, kad kiekvienas krikščionis turi sekti Jėzumi, bet Jėzaus asmuo toks turtingas, kad Jį galima sekti įvairiausiais būdais. Vieni pasišvenčia materialiniam darbui, kiti Evangelijos skelbimui, treti kunigystei, ketvirti mokymui ar ligonių slaugai, o dar kiti, vienuoliai – tapatindamiesi savo gyvenimu su vargšu, skaisčiu ir paklusniu Kristumi. Ir bruožas, kuris ypatingai perimamas iš Kristaus vienuoliniame gyvenime yra brolybė.

Ši brolybė nėra individuali pastanga ar spontaniškas impulsas, tačiau Dievo dovana. Vienuolis nori ir gali tapti broliu kitiems, nes Dvasia jam padeda suvokti, kad Jėzuje atsiskleidžia jį ir kitus mylintis Tėvas. Dievo meilės patirtis yra brolio vienuolio pašaukimo ištakos.

Gauta dovana broliai vienuoliai dalijasi savo bendruomenėje, ieškodami harmonijos, vienas kito supratimo ir pažinimo, priėmimo, dialogo, pagarbos ir abipusės paramos, atleidimo, Dievo valios, bendradarbiavimo.

Ir trečias akcentas – ši brolybė yra pasiūloma pasauliui, yra projektuojama į visus vienuolio santykius su kitais asmenimis ir su pasauliu. Brolybė nėra skirta sau, nėra uždaras ratas.

Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos sekretorius arkivyskupas Jose Rodriguez Carballo OFM kardinolo pranešimą papildė kitais akcentais. Pirmiausia, pasak jo, dokumentas yra skirtas įvairiausių kongregacijų broliams vienuoliams, bet ne vien jiems – daug kas tinka ir seserims vienuolėms, visiems vienaip ar kitaip pasišventusiems pasauliečiams. Ir žinoma, visiems, kurie nori geriau suprasti, pažinti ar skleisti šią pasišventimo ir Kristaus sekimo formą: vyskupams, pasauliečiams, kunigams.

Kalbėdamas apie istoriją, arkivyskupas Carballo priminė, kad pagrindiniai vienuolinio gyvenimo principai susiformavo IV – V amžiuose. Jis paminėjo Antaną Eremitą, Pakomijų ir Benediktą, šventuosius, kurių Regulos tapo vienuolystės Rytuose ir Vakaruose pamatu. Vienuolystė yra pašaukimas, įkvėptas Dvasios ir taip pat atitinkantis istorines sąlygas, kuriose gyvena Bažnyčia. Kitaip sakant, gimsta vis naujos vienuolystės formos. XVI ir XVII amžiuose gimė daug naujų pasišventusių pasauliečių asociacijų, šiandien gimsta dar kitokios.

Abu pranešėjai padėkojo popiežiui emeritui Benediktui XVI, kuris dar 2008 metais paragino ir padrąsino šiam apmąstymui apie brolius vienuolius, taip pat ir popiežiui Pranciškui, kuris, būdamas Buenos Airių arkivyskupu, buvo ir Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos narys, susipažinęs ir rėmęs iniciatyvą apie vienuolio kelią pasirinkusių pasauliečių „tapatybę ir misiją“.

*

Pirmadienį taip pat pristatytas baigiamasis Pašvęstojo gyvenimo metų susitikimas, 2016 metų sausio 28 – vasario 2 dienomis. Romoje laukiama per 6000 pašvęstojo gyvenimo atstovų: istorinių vienuolijų ir naujųjų, apaštalinių ir kontempliatyvių. Susitikimas prasidės maldos budėjimu šv. Petro bazilikoje, sausio 29-ąją visi susitiks Pauliaus VI salėje Vatikane, o sausio 30 – 31 dienomis susitikimai bus rengiami pagal gyvenimo pobūdį: tarp kontempliatyviųjų, tarp apaštalinių, tarp pasišventusiųjų asmenų. Vasario 1 dieną visi dalyvaus popiežiaus Pranciškaus audiencijoje, gyvame susitikime ir dialoge. Susitikimas baigsis vasario 2 dieną, kaip piligrimams žengiant per šventąsias Gailestingumo Jubiliejaus duris Pauliaus už Mūrų ir Didžiojoje Marijos bazilikose, o popietę dalyvaujant Mišiose šv. Petro bazilikoje, kurioms vadovaus popiežius Pranciškus.

(Vatikano radijas)

Skaityti 811 kartai