Facebook Image
Ketvirtadienis, 26 balandžio 2012 18:50

Didžiausia JAV moterų vienuolių kongregacijų asociacija turi reformuotis

Balandžio 18 dieną buvo paskelbtas Tikėjimo mokymo kongregacijos komunikatas, kuriame pateikiamos didžiausios JAV moterų vienuolių kongregacijų asociacijos - Moterų vienuolių vadovių konferencijos (LCWR) apaštalinės vizitacijos išvados: asociacija turi reformuotis, nes šiuo metu joje konstatuoti dideli trūkumai doktrininėje ir sielovadinėje srityse.

Apaštalinė vizitacija buvo pradėta 2008 metų gruodžio 22 dieną. Nuo to laiko įgalioti vizitatoriai aplankė beveik 400 kongregacijų, kurios yra Moterų vienuolių vadovių konferencijos narės. Ši asociacija vienija per 80 procentų visų JAV veikiančių vienuolijų.

Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas kardinolas William Levada tuo metu pateikė tokius motyvus. Visiškai pripažįstant asociacijos indėlį Bažnyčios ir visuomenės gyvenime, susirūpinimą kelia Moterų vienuolių vadovių konferencijos metinių asamblėjų kalbos, kurios tiesiogiai kontrastuoja katalikiškai doktrinai apie Bažnyčią ar paprasčiausiai ją atmeta. Antra, kongregacijoje išplito kolektyvinio nepritarimo politikos Bažnyčios nuostatoms dėl moterų kunigystės ar homoseksualumo ir, plačiau žiūrint, žmogaus lytiškumo. Trečia, paramą rado kai kurios radikalaus feminizmo tezės, kurios, pastūmėtos iki kraštutinumo, kontrastuoja pamatinėms krikščionybės tikėjimo tiesoms – Trejybės, Kristaus dieviškumo, Šventojo Rašto įkvėpimo sampratoms.

Kaip rašė vienas JAV katalikiško gyvenimo apžvalgininkų, kartais atrodydavo, kad kai kurios vienuolės yra arčiau ne krikščioniško, o New Age dvasingumo arba eko-feminizmo, liedavosi nuolatinė kritika Bažnyčiai, vyskupams ir popiežiui. Tad nenuostabu, kad kai kurių lūpose apaštalinė vizitacija buvo interpretuojama kaip patriarchalinis puolimas ar susidorojimas.

Tačiau Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas Levada pažymėjo, kad nori pradėti kantrų dialogą, kurio tikslas būtų Moterų vienuolių vadovių konferencijos gyvenimo atnaujinimas ir doktrininių pagrindų stiprinimas.

Kitaip, priduria kitas apžvalgininkas iš JAV, paprasčiausiai nebebūtų galima kalbėti apie asociacijos katalikiškumą ir bažnytinį statusą. Ji turėtų virsti tiesiog dar viena visuomenine organizacija su savo nuostatomis ir tikslais, tačiau nebebūtų katalikišku balsu.

Šiuo požiūriu Šventojo Sosto Tikėjimo mokymo kongregacija rekomenduoja peržiūrėti Moterų vienuolių vadovių konferencijos statutus, tikslus ir atsakomybes; peržiūrėti konferencijos planus ir programas; kurti naujas programas konferencijos narėms – kongregacijoms; peržiūrėti naudojamus liturginius tekstus; peržiūrėti sąsajas ir ryšius su trečiosiomis organizacijomis.

Šiems uždaviniams nustatytas penkerių metų laikotarpis. Tikėjimo mokymo kongregacija taip pat paskyrė savo delegatą, Sietlo arkivyskupą J. Peter Sartain, kuris su pagalbininkais privalės prižiūrėti reformos procesą ir padėti jo eigai. (Vatikano radijas)

Skaityti 1429 kartai