Facebook Image
Ketvirtadienis, 09 rugpjūčio 2018 22:17

Dominyko šventumas – Pamokslininkų ordino šviesa (2018 08 09)

Rugpjūčio 8 d. Bažnyčia mini šv. Dominyką – Pamokslininkų (dominikonų) ordino įkūrėją. Jo liturginis minėjimas švenčiamas ne gimimo dangui, tai yra žemiškosios mirties metinių dieną – rugpjūčio 6-ąją, sutampančią su Kristaus Atsimainymo švente, bet dviem dienoms vėliau.

Šv. Dominyko įkurti dominikonai, prieš ketverius metu paminėję savo vienuolijos pradžios 800 metines, jau pradėjo pasirengimus po trejų metų sukasiančiam šv. Dominyko mirties 800 metų jubiliejui. Pradėdamas pasirengimus 2021 m. rugpjūčio 6 d. minėsimai sukakčiai dabartinis Pamokslininkų ordino vadovas br. Bruno Cadoré OP parašė laišką viso pasaulio dominikonams, primindamas šv. Dominyko žodžius, ištartus broliams atsisveikinimo su jais dieną – 1221 m. rugpjūčio 6-ąją. „Štai, brangūs broliai, ką jums palieku kaip savo sūnums: pasilikite meilėje, būkite nuolankūs, noriai laikykitės neturto. Tai manasis ramybės testamentas“. Brolis Dominykas užmigo Viešpatyje palikdamas mums kaip priesaką daryti tai kas buvo jo gyvenimo aistra -  gyventi su Kristumi, iš jo mokytis apaštališkojo gyvenimo, evangeliniu ir apaštališku gyvenimou siekti panašumo su Kristumi“.

Toks buvo Dominyko šventumas, rašo pamokslininkų ordino vadovas. Jis karštai troško, kad Kristaus šviesa šviestų visiems žmonėms, jis atjautė kenčiantį pasaulį, pašauktą atgimti naujam tikram gyvenimui, uoliai tarnavo Bažnyčiai, kad jis išplistų visame pasaulyje. Popiežius Grigalius IX apie jį pasakė: „Aš pažinojau jį kaip žmogų ištikimą apaštališkai valdžiai ir esu įsitikinęs, kad danguje jis dalyvauja apaštalų garbėje“.

Kai Dominykas mirė Bolonijoje 1221 m. rugpjūčio 6 d., dominikonai jau buvo plačiai paplitę. Šių metų Popiežiškojo žinyno skelbiamais duomenis, visame pasaulyje yra 5742 dominikonai, kurių 4302 yra priėmę kunigo šventimus. Dominikonai turi 554 vienuolynus ir kitų namų.

Pirmas dominikonų kontaktas su Lietuva datuojamas 1231 m. Manoma, kad tais metais Lietuvą aplankęs dominikonų misionierius šv. Hiacintas (Jackus). Lietuvos dominikonų provincija buvo įkurta septynioliktajame amžiuje ir vienu metu ji turėjo dešimtį vienuolynų. Šiandien nedidelė Lietuvos dominikonų bendruomenė, įsikūrusi Vilniuje prie šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, priklauso Prancūzijos dominikonų provincijai. 

(JM / VaticanNews)

Skaityti 224 kartai