Facebook Image
Trečiadienis, 07 spalio 2015 21:21

Gailestingumo jubiliejus: Kapucinų vyresniojo laiškas apie šventųjų Leopoldo ir Pijaus relikvijų atgabenimą į Romą

Dviejų šventųjų kapucinų vienuolių žemiškieji palaikai, šv. t. Leopoldo Paduvoje ir šv. t. Pijaus San Giovanni Rotondo, kurie popiežiaus Pranciškaus pageidavimu keletą dienų bus išstatyti Vatikano bazilikoje Gailestingumo jubiliejaus proga, bus atvežti į Romą 2016 m. vasario 1 dieną ir dvi dienas išstatyti šv. Lauryno už miesto Mūrų bazilikoje (Basilica di S. Lorenzo fuori le Mura). Apie tai parašė kapucinų vyresnysis laiške visiems Kapucinų ordino nariams. Kapucinų Generalinis ministras t. Mauro Jöhri laiške dėkojo popiežiui Pranciškui, kad parinko kaip gailestingumo ikonas būtent šiuodu Dievo gailestingumo, teikiamo per Susitaikymo sakramentą, tarnus.

T. Jöhri be to pranešė, kad 2016 m. vasario 2-ąją Romoje gyvenantys pašvęstieji rinksis maldų vigilijai į Šv. Lauryno baziliką. Vasario 2-ji yra Pašvęstojo gyvenimo diena, 2016 metais tą dieną bus užbaigiami popiežiaus Pranciškaus paskelbti Pašvęstųjų metai.

Vasario 4-ąją dviejų šventųjų nuodėmklausių palaikų urnos bus perkeltos į Švč. Išganytojo bažnyčią (San Salvatore in Lauro) netoli Vatikano, kurioje tradiciškai būriuosi šv. Tėvo Pijaus maldos grupės. Penktadienį, vasario 5-ąją, abi urnos iškilmingoje procesijoje bus perkeltos iš Švč. Išganytojo bažnyčios į Šv. Petro baziliką Vatikane. Šventųjų urnos bus išstatytos prie Vatikano bazilikos Šventųjų durų, kur pasiliks iki vasario 14 dienos, kai bus parvežtos į įprastines saugojimo vietas, t. Leopoldo Paduvoje ir šv. t. Pijaus San Giovanni Rotondo.

Šv. Leopoldas OFM Capp - Bogdan Ivan Mandič - kilęs iš Juodkalnijos. Gimė kroatų katalikų šeimoje Austrijos Imperijoje 1866 metais. Aštuoniolikmetis stoto į kapucinų ordiną, pasivadino Leopoldu, buvo įšventintas kunigu. Nuo tada beveik be išimties, tik su nedidelėmis pertraukomis, vykdė nuodėmklausio tarnystę, o nuo 1923 metų pastoviai Paduvoje, iki pat mirties 1942 metais. Šventumu garsėjusį nuodėmklausį, pas kurį išpažinties keliaudavo minios regiono žmonių, palaimintuoju paskelbė Paulius VI 1976 metais, Jonas Paulius II jį kanonizavo 1983 metais. Šv. Leopoldo liturginė šventė – gegužės 11 d.

Šv. Pijus OFM Capp - Francesco Forgione - kilęs iš pietų Italijos Benevento provincijos. Gimė nepasiturinčių katalikų šeimoje 1887 metais. Penkiolikmetis stojo į kapucinų ordiną, pasivadino Pijumi ir po kelerių metų baigęs mokslus buvo įšventintas kunigu. Maždaug tuo pačiu metu jo kūne atsivėrė stigmos, žaizdos, primenančios nukryžiuoto Kristaus, kurioms buvo paženklintas taip pat Šv. Pranciškaus Asyžiečio kūnas. Stigmos netrukdė vienuoliui įsteigti didžiulės, tebeveikiančios ligoninės ir apaštalauti, ypač klausykloje, teikiant nuodėmių išrišimą šimtams žmonių iš viso pasaulio, keliavusių atlikti išpažinties būtent pas t. Pijų, iki pat jo mirties 1968 metais. Jonas Paulius II jį paskelbė palaimintuoju 1999 metais ir kanonizavo 2002 metais. Šv. t. Pijaus liturginė šventė – 23 rugsėjo.

(Vatikano radijas)

Skaityti 1109 kartai