Facebook Image
Antradienis, 13 liepos 2021 19:14

Išrinktas naujas šv. Pranciškaus Asyžiečio įpėdinis (2021 07 13 )

Kaip Mažesniųjų brolių ordino steigėjas, 121-sis jo įpėdinis irgi yra italas, br. Massimo Fusarelli. Naują pranciškonų Mažesniųjų brolių generalinį ministrą 2021 m. liepos 13 dieną Romoje išrinko ordino generalinė kapitula.


58 m. M. Fusarelli gimė Romoje, pastaruoju metu ėjo Šv. Bonaventūro Lacijaus ir Abrucų mažesniųjų brolių provincijos ministro pareigas, kartu buvo šv. Pranciškaus „a Ripa“ klebonas Romoje ir prie bažnyčios veikiančio vargstančiųjų globos projekto vadovas.

Massimo Fusarelli 1982 m. apvilktas ordino vienuoliniu abitu, 1983 davė laikinuosius įžadus, 1989 m. – iškilminguosius. Tais pačiais metais įšventintas kunigu.

Bažnyčios tėvų mokymo žinovas br. Massimo kurį laiką buvo savo ordino pašaukimų pastoracijos ir nuolatinės formacijos vadovas, vėliau generalinis sekretorius, atlikęs generalinio vizitatoriaus apsilankymą Neapolio provincijoje, vykdė tas pačias pareigas ryšium su Šiaurės Italijos provincijų susivienijimu.

Massimo Fusarelli išrinktas generaliniu ministru iki 2027 m.  Naujose pareigose jis pakeitė br. Michael Perry, kuris ordinui vadovavo pastaruosius šešerius metus.

Mažesniųjų brolių ordino generalinė kapitula prasidėjo liepos 3 dieną, joje dalyvauja 118 delegatų iš viso pasaulio, įskaitant Šv. Žemės kustodą, br. Francesco Patton. Kapitulos tema: „Atnaujinkime savo viziją, priimkite savo ateitį“ pagal apaštalo šv. Pauliaus laiško Efeziečiams ištrauką: „Pabusk..., apšvies tave Kristus“ (Ef 5,14). Kapitulos darbai tęsis iki liepos 18 d.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 94 kartai