Facebook Image
Sekmadienis, 05 gegužės 2019 21:39

Kunigiškieji palaimintosios Conception Cabrera darbai (2019 05 05)

Meksikoje palaimintąja paskelbta Marija Conception Cabrera de Armida (1862-1937), amžininkų vadinta Končita.


Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas, popiežiaus vardu Meksikoje šeštadienį skelbdamas Končitą palaimintąją, beatifikacijos Mišiose pasakytoje homilijoje stebėjosi moters nuveiktais apaštališkais darbais, rūpinimusi dvasininkais ir vargstančiaisiais. Pasak kongregacijos prefekto kardinolo Giovanni Angelo Becciu, palaimintoji Marija Conception Cabrera yra išimtis vienuolijų steigimo istorijoje. Penkias vienuolijas – dvi vienuolines kongregacijas ir tris apaštalinių darbų institutus – ji pati vadino „Kryžiaus darbais“.

Palaimintoji troško darbuotis dėl sielų gerovės ir nusidėjėlių atsivertimo. Ypač darbavosi dėl dvasininkų gerovės, kunigų šventumo, dėl kurio aukojo savo kančias ir skyrė maldas.

Kaip mums to reikia šiandien!“ – sakė kardinolas Becciu. Jis atkreipė dėmesį, kad Bažnyčia pastaraisiais laikais išgyvena daug audringų ir skausmingų momentų dėl vyskupų, kunigų ir vienuolių sukeltų skandalų, iškreipusių Bažnyčios veidą ir pažeidusių jos patikimumą. Kai kurie tikintieji dėl tokio skausmingo reginio pradėjo prarasti pasitikėjimą Bažnyčia, kiti ėmė ją pultui, sukeldami dar daugiau žaizdų. Tačiau teisingas elgesys yra tas, kurio moko naujoji palaimintoji, kviečianti dvasine artuma ir malda palaikyti visus, kurie kasdien ištikimai ir pasiaukojamai išgyvena savo pašaukimą, sakė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.

Pasak palaimintosios bylos postulatoriaus, kun. Alfredo José Ancona Càmara, Končitos dvasingumas buvo „iki galo kunigiškas“. Visų penkių jos įsteigtų „Kryžiaus darbų“ pagrindinis tikslas buvo dvasiškai ir materialiai paremti dvasininkus ir už juos melstis. Būtent todėl galima drąsiai sakyti, kad Eucharistiją įsimylėjusios moters darbai yra labai kunigiški.

Palaimintoji keturis dešimtmečius rašė dvasinį dienoraštį, kuris buvo dalinai išleistas ir sudaro 158 tomus. Ji taip pat parašė 46 atskirus veikalus apie dalyvavimą Trejybės gyvenime, krikščioniškąją Dievo patirtį, Dievo meilę, Kryžių, Švč. Jėzaus Širdį, gyvenimą pagal Šv. Dvasią, apie Eucharistiją, Dievo Motiną, Bažnyčią, Kunigus ir sielų išganymą.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 195 kartai