Facebook Image
Pirmadienis, 03 rugsėjo 2018 19:47

Mažesniųjų brolių kapucinų ordinas turi naują vyresnįjį (2018 09 03)

2018 m. trugpjūčio 27 dieną Romoje, tarptautinėje Šv. Lauryno iš Brindisi kapucinų kolegijoje Romoje, prasidėjo Mažesniųjų brolių kapucinų ordino 85-oji generalinė asamblėja, kuri tęsis iki rugsėjo 16 dienos. Tarp šios generalinės kapucinų ordino kapitulos uždavinių, susumuotų paruošiamosios komisijos dokumente, buvo ir naujojo ordino vyresniojo išrinkimas.

Rugsėjo 3 dieną Kapitulos tėvų balsais juo tapo t. Roberto Genuin, italas, iki šiol darbavęsis Veneto provincijoje. Ordino vyresniojo pareigose jis pakeitė šveicarą  Mauro Johri, kuris jas ėjo dvi kadencijas, nuo 2006 metų. Mažesniųjų brolių kapucinų ordino vyresnysis yra renkamas šešeriems metams.

Generalinės kapucinų kapitulos pradžioje t. Johri pateikė ataskaitą apie ordino būklę ir iššūkius. Tarp kitų dalykų jis paminėjo, jog 2017 metų pabaigoje kapucinams priklausė 10 127 broliai, tai pustrečio šimto mažiau nei jų buvo 2011 metais, ankstesnės ataskaitos metu.

Didžiausias formaciją atliekančių jaunų brolių skaičius yra Azijoje, beveik 400, ir Afrikoje, beveik pusantro šimto. Pašaukimų sumažėjo Amerikos kontinentuose ir, ypač, Vakarų Europoje. Kapucinų vyresnysis paminėjo, kad rytų Europoje formaciją atliekančių brolių skaičius siekia 32. Tautybės požiūriu, didžiausia grupę sudaro italai, jų yra 1855. Antra pagal dydį grupė yra indai: jai priklauso 1792 broliai kapucinai.

Per pastaruosius šešerius metus iš kapucinų tarpo buvo paskirti penkiolika naujų vyskupų, o septyniolika atsistatydino dėl pasiekto amžiaus slenksčio. Galiausiai t. Johri paminėjo naujus palaimintuosius kapucinus, kuriais džiaugiasi visas ordinas, kurie buvo iškelti į altorių garbę per antrąją jo kadenciją: palaimintąjį Tomą iš Oleros (2013), palaimintąjį kankinį Andrea Palazuelo ir 32 jo draugus (2013), palaimintąjį Federiką iš Bergo ir 36 jo draugus kankinius (2015), palaimintąjį Arsenijų iš Trigolo (2017), šventąjį Angelą iš Akri (2017) ir palaimintąjį Solanus Casey (2017).

*****

Į Lietuvą kapucinai atvyko tik XX amžiaus pradžioje, po pirmo pasaulinio karo. Žečpospolitos laikais buvo įsikūrę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pietinėje dalyje. 1940 metais kapucinai darbavosi trijose vietose – Plungėje, Kaune – Petrašiūnuose, Šiauliuose, turėjo 25 narius.  Lietuvai atgavus nepriklausomybę, a. a. kardinolas V. Sladkevičius pakvietė kapucinus į Dotnuvos vienuolyną, o vėliau grąžino ir Petrašiūnų bažnyčią – čia jie darbuojasi ir šiandien. Šiuo metu Lietuvos kapucinai priklauso Krokuvos kapucinų provincijai.

(RK/ Vatican News / www.kapucinai.net)

Skaityti 206 kartai