Facebook Image
Trečiadienis, 07 balandžio 2010 15:45

Mirė sesuo Janina Tumėnaitė MVS

Sesuo Janina Juozapa Tumėnaitė MVS gimė 1933 m. vasario 14 d. Naršėnų km, Zarasų r. Studijavo fiziką Vilniaus universitete ir lietuvių kalbą Vilniaus pedagoginiame universitete. Ilgą laiką dirbo mokytoja. Nuo 1973 m. intensyviai spausdino religinę literatūrą - jos mašinėle perspausdintų knygų yra apie 100 skirtingų pavadinimų. Į Švč. Mergelės  Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregaciją ses. Janina įstojo 1973 m., 1976 m. lapkričio 9 d. padarė pirmuosius įžadus, o 1980 m. rugpjūčio 15 d. - amžinuosius įžadus. Kaune sesuo Janina gyveno nuo 1985 m. Dirbo "Rasos" gimnazijoje, būrė moksleivius ateitininkus, kartu su jais leido laikraštį moksleiviams "Jaunystės vizija", bendradarbiavo "Kregždutės" laikraštėlyje. Pasivadinusi Krašuonos slapyvardžiu rašė ir publikavo eiles.

Mirė 2010 m. balandžio 7 d.
Palaidota 2010 m. balandžio 9 d. Petrašiūnų kapinėse.

Tesidžiaugia ji Viešpaties Veido šviesa!

Skaityti 2363 kartai