Spausdinti šį puslapį
Antradienis, 11 Liepa 2017 22:53

Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai Marijampolėje (2017 07 11)

Nuo sekmadienio, 2017 m. liepos 9 d., Marijampolėje švenčiami jubiliejiniai palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai, minimos jo beatifikacijos 30-osios metinės.

Pirmąją atlaidų dieną, kaip kasmet, buvo dėkojama Dievui už malones, patirtas per pal. Jurgio užtarimą. Šiemet buvo dėkojama ir už ypatingą Dievo malonę – arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju. Šv. Mišias pirmąją atlaidų dieną aukojo ir pamokslą pasakė pal. Teofiliaus beatifikacijos bylos postulatorius kun. Mindaugas Sabonis, raginęs kuo geriau pažinti mūsų palaimintuosius, stengtis sekti jų pavyzdžiu – leisti Dievui būti matomam mūsų gyvenimuose - ir, svarbiausia su pasitikėjimu melsti palaimintųjų užtarimo ne tik kiekvienam asmeniškai, bet ypač visai visuomenei svarbiais reikalais.

Pirmadienį, antrąją atlaidų dieną, buvo ypatingai meldžiamasi už socialinius darbuotojus ir savanorius. Antradienis, trečioji atlaidų diena, buvo skirtas maldai už kariuomenę ir visus kas tarnauja visuomenės gėriui ir saugumui. Kitomis Marijampolės atlaidų dienomis maldininkai meldžiasi už mokytojus ir katechetus, už kunigus ir vienuolius, už ligonius ir medicinos darbuotojus bei savanorius, už katalikų bendruomenes, judėjimus bei organizacijas. Pagrindinę atlaidų dieną – sekmadienį, liepos 16-ąją – dėkojama už arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimą palaimintuoju, minint beatifikacijos 30-ąsias metines, ir meldžiama jo paskelbimo šventuoju.

Kiekvieną Marijampolėje vykstančių atlaidų dieną maldininkai klauso katechezių, kalba Rožinį, dalyvauja vyskupų aukojamos Mišiose. Po Mišių maldininkai pakviečiami į agapę Marijonų vienuolyno sode; taip pat meldžiamasi Jurgio Matulaičio tėviškėje, Lūginėje, šalia Marijampolės.

Vatikano radijas

Skaityti 336 kartai