Facebook Image
Šeštadienis, 10 rugpjūčio 2013 21:53

Panevėžyje vyskupu įšventintas Lionginas Virbalas SJ

Šeštadienį, rugpjūčio 10 dieną, Panevėžio katedroje buvo įšventintas naujas vyskupas – Lionginas Virbalas, jėzuitas, pastaruoju metu buvęs Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektoriumi.

Primename kelis momentus iš vyskupo šventimų. Pagrindiniam vyskupo šventimų teikėjui, Vilniaus arkivyskupui emeritui kardinolui Audriui Juozui Bačkiui ir visiems esantiems Panevėžio katedroje buvo perskaitytas popiežiaus Pranciškaus raštas, kuriuo t. Lionginas Virbalas paskirtas vyskupu, primenant jo pareigas ir užduotis.

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis pasakė homiliją, kurioje pabrėžė, kad vyskupas yra ne sau, o Dievo Tautai, Bažnyčiai; kalbėjo apie tai, kad vyskupas turi būti maldos ir tikėjimo vyras, tėvas savo kunigams ir visai vyskupijos bendruomenei.

Po homilijos kardinolas Bačkis, kaip numato vyskupo įšventinimo apeigos, klausinėjo t. Virbalo ar šis sutinka ir nori prisiimti įvairius įsipareigojimus, kurie tenka vyskupijos pagrindiniam ganytojui.

Galiausiai kardinolas Bačkis, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, visi kiti katedroje buvę Lietuvos vyskupai, apaštalinis nuncijus Luigi Bonazzi ir vyskupai svečiai. Rankas uždėjo du naujojo Panevėžio vyskupo pirmtakai – vyskupas Jonas Kauneckas ir vyskupas Juozas Preikšas. Rankų uždėjimas yra vyskupo šventimų širdis, tai regimas apaštalinės tarnystės perdavimo ženklas, lydint Šventajai Dvasiai. Vėliau naujam vyskupui įteikti kiti simboliai ir ženklai: Evangelijų knyga, vyskupo mitra, žiedas ir lazda, jis pateptas šventąja chrizma.

Tapęs Vyskupų kolegijos nariu, vyskupas Virbalas atsisėdo į savo Panevėžio vyskupo katedrą – sostą, o po to jį brolišku apkabinimu sveikino kiti vyskupai. Prie ganytojų ir visų tikinčiųjų sveikinimų vyskupui Lionginui Virbalui, su kuriuo yra tekę ne kartą bendradarbiauti, su džiaugsmu prisideda ir mūsų, Vatikano radijo redakcija lietuvių kalba. (Vatikano radijas)

Skaityti 2712 kartai