Facebook Image
Penktadienis, 14 Sausio 2011 10:00

Paskirtas naujas Vienuolijų kongregacijos prefektas

Popiežius Benediktas XVI priėmė kardinolo Franco Rodé atsistatydinimą iš Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos prefekto pareigų ir naujuoju vienuolijų reiklaus visoje Bažnyčioje kuruojančios kongregacijos vadovu paskyrė Brazilijos arkivyskupą João Braz de Aviz.

Slovėnas kardinolas Franc Rodé atsistatydino paklusdamas Kanonų tesės kodekso normai, reikalaujančiai, kad visi vyskupai, sulaukę 75 metų amžiaus, prašytų, kad popiežius juos atleistų iš einamųjų ganytojiškų pareigų. Kardinolui Rodé 75 metai sukako jau 2009 metų rudenį.

Naujasis vienuolijų kongregacijos prefektas arkivyskupas João Braz de Aviz gimė Brazilijoje 1947 metais. Kunigo šventimai jam buvo suteikti 1972 metais. 1992 metais Romos Popiežiškajame Laterano universitete apsigynė teologijos daktaratą. 1994 metais jis buvo paskirtas Brazilijos Vitoria arkivyskupijos augziliaru ir konsekruotas vyskupu. 1998 metais buvo paskirtas Ponta Grossa vyskupijos ordinaru; 2002 metais – Maranga arkivyskupu ir galiausiai 2004 metais sostinės Brazilijos arkivyskupu. (jm)

Vatikano radijas

Skaityti 1497 kartai