Facebook Image
Pirmadienis, 04 vasario 2019 21:15

Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžyje (2019 02 04)

Šeštadienį, 2019 m. vasario 2 d., Kristaus paaukojimo šventėje, Visuotinė Bažnyčią meldėsi už pašvęstuosius – brolius vienuolius ir seseris vienuoles. Ta proga įvairių bendruomenių nariai visi kartu susirenka švęsti bei padėkoti Dievui už pašaukimo dovaną.

Kaip ir kasmet, Panevėžio vyskupijoje esančių vienuolijų nariai šią, padėkos Viešpačiui dieną, susirinko Panevėžio vyskupijos kurijoje. Po trumpo vysk. Lino Vodopjanovo OFM pasveikinimo, žodį perdavė psichologei Vaidai Šarauskienei.

Pranešime kaip nesusirgti depresija, prelegentė rėmėsi konkrečiais pavyzdžiais iš savo praktikos. Psichologė klausimais paskatino konferencijos klausytojus pasidalinti savo pastebėjimais ir įžvalgomis į aktualią visuomenei temą – depresiją. Nors vienos valandos konferencijoje šią sudėtingą temą sunku išgvildenti, tačiau buvo įvardinta kas yra depresija, kaip ją atskirti nuo tinginystės ir liūdesio, bei kokie yra jos požymiai. Pranešime prelegentė pastebėjo, kad vaikai ir suaugusieji turi polinkį į depresiją. Tad ką daryti, kad ja nesusirgti? Pirmiausia sukurti sąlygas, sakė psichologė iš Šiaulių, kad neišprovokuoti to polinkio į depresiją. Keletas prelegentės rekomendacijų kaip nesusirgti depresija: tinkama mityba; pastovus fizinis krūvis; miego rutina; laiko skirimas pabūti vienam su savimi, su Dievu; apriboti technologijų naudojimąsi; atrasti žmogų, su kuriuo galime pabūti tokiais kokie esame. Konferenciją Vaida Šarauskienė užbaigė paraginimu, nebijoti kreiptis pagalbos, jei matome, kad ji yra reikalinga.

Po konferencijos seserys ir broliai, Kristaus Karaliaus katedroje, po trumpos adoracijos, kartu su susirinkusiais meldėsi dieninę.

Vidurdienį, Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM su kun. Juan Marcos Caduti (IVE) bei katedroje besidarbuojančiais kunigais, kun. Rimantu Kauniečiu  ir kun. Tomu Paliukėnu, Šv. Mišių aukoje meldėsi už pašvęstuosius. Po žvakių pašventinimo, vyskupas, kunigai, pašvęstieji bei tikintieji, su žvakėmis rankose, giedant seserų chorui, dalyvavo procesijoje. Tokiu būdu prisimenant susitikimą su ateinančiu Kristumi, kuris aplanko savo tautą.

Homilijoje vyskupas Linas trumpai peržvelgęs girdėtus skaitinius, Simeono ir Onos susitikimą šventykloje su Marija ir Juozapu, atėjusių paaukoti Viešpačiui kūdikėlį Jėzų, palygino dviejų kartų susitikimu – tarp praeities ir ateities, tarp senelių ir vaikų. Tęsdamas šią mintį, vyskupas priminė popiežiaus vizitą Lietuvoje ir jo kalbą kunigams ir pašvęstiesiems. Popiežius paragino nepamiršti saugoti atminimą, nepamišti, kad esame kankinių vaikai. Tai – mūsų stiprybė, ir tegu pasaulio dvasia tenesako ką nors kitą, kas skirtinga, nei tai, ką išgyveno protėviai, – citavo popiežiaus žodžius vyskupas. Reikia branginti ir saugoti savo vienuolijos praeitį, paragino vyskupas Linas. Reikia semtis jėgos iš praeities. Semtis išminties iš tų mūsų brolių ir seserų, kurie savo gyvenimus atidavė dėl Viešpaties persekiojimų laikais, rizikuodami savo gyvybe, laisvę, rizikuodami prarasti darbą, ar užimamas pareigas. Daug pašvęstųjų, brolių ir seserų, patyrė kartų persekiojimo skonį, bet mes dėka jų galime džiaugtis jų vaisiais – tikėjimo laisve. Užbaigdamas homiliją vyskupas dar kartą pacitavo popiežiaus žodžius: Kaip dažnai sutinkame liūdnų kunigų ir vienuolių. Dvasinis liūdesys yra liga. Jie liūdni, nes nežino… Liūdni, nes neranda meilės, nėra įsimylėję: neįsimylėję Viešpaties. Jie atsisakė santuokos, šeimos gyvenimo ir norėjo sekti Viešpačiu. O dabar, atrodo, kad pavargo… Ir užplūsta liūdesys. Prašau, kai pasijusite liūdni, sustokite. Ir susiraskite išmintingą kunigą, išmintingą vienuolę. Jie išmintingi ne todėl, kad yra baigę universitetą, ne, ne dėl to. Išmintingi todėl, kad gebėjo eiti pirmyn mylėdami. Eikite ir paprašykite jų patarimo. Kai užslenka tas liūdesys, galime pranašauti: jei jis laiku nebus pagydytas, padarys iš jūsų „senbernius“ ir „senmerges“. Nevaisingus vyrus ir moteris. Bijokite šio liūdesio! Jį sėja velnias. Vyskupas pabrėžė popiežiaus pastabą  kad gyvenimas sekant Jėzumi nėra funkcionieriaus ar funkcionierės gyvenimas. Vyskupas susirinkusiems pašvęstiesiems palinkėjo, kad meilė Dievui neišblėstų, kurią patyrėme savo pašaukimo istorijoje. Tegu meilė Viešpačiui būna vienintelė ir tegu niekas neužtemdo jūsų širdžių, Viešpats tebūna mūsų Šviesa.

Po Šv. Mišių,  pašvęstųjų šventė tęsėsi bendra agape Panevėžio vyskupijos kurijoje.

s. J.M.

Panevėžio vyskupijos informacija

Skaityti 179 kartai