Facebook Image
Teksto dydis
Ketvirtadienis, 04 Vasario 2010 18:23

Pašvęstojo gyvenimo diena Vilkaviškio vyskupijoje

Vasario 2 d. seserys vienuolės ir pranciškonai pasauliečiai, gyvenantys bei dirbantys Vilkaviškio vyskupijoje, rinkosi Aleksoto Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje paminėti Pašvęstojo gyvenimo dienos.

11 val. visi šventės dalyviai parapijos salėje klausėsi pranciškono br. kun. Ramūno Mizgirio konferencijos, kurioje prelegentas priminė, kad pašvęstojo gyvenimo asmenys atstovauja Kristų savo broliams ir sesėms pasauliečiams, todėl jų svarbiausia pareiga ne tik kalbėti apie Jį, bet ir kalbėtis su Juo.

12 val šv. Mišių koncelebracijai vadovavo ir pamokslą pasakė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Su juo Eucharistinę auką aukojo generalvikaras mons. Arūnas Poniškaitis, Aleksoto dekanas kan. Deimantas Brogys, br. kun. Ramūnas Mizgiris OFM, Tabariškių klebonas kun. Rimantas Baltrušaitis ir Marijampolės Šv. arkang. Mykolo bazilikos klebonas kun. Andrius Šidlauskas MIC.

Po Šv. Mišių šventės dalyviai bendravo ir vaišinosi broliškoje agapėje. Šventėje dalyvavo apie 70 pašvęstojo gyvenimo atstovų.

ses. Laimutė  Rimkevičiūtė

Skaityti 1983 kartai