Facebook Image
Teksto dydis
Ketvirtadienis, 04 Vasario 2010 23:50

Pašvęstojo gyvenimo diena Vilniaus arkivyskupijoje

Vasario 2 dieną Vilniaus arkivyskupijoje buvo švenčiama pašvęstojo gyvenimo diena.

Vilniaus arkivyskupo kardinolo A.J. Bačkio kvietimu vyskupų namuose susirinko apie 100 vienuolių. Po Kardinolo sveikinimo broliams ir seserims vienuoliams buvo pristatytas apaštalinis nuncijus Lietuvoje vyskupas Luigi Bonazzi. Jis kalbėjo tema „Vienuolinis gyvenimas – Bažnyčios kaip bendrystės paveikslas“. Savo kalboje Nuncijus sakė: „Dievas atsiveria ir apreiškia save, pašaukia ir pakviečia į bendrystę. Tokios meilės paveikti, kai kurie vyrai ir moterys atsiliepia ir savo ruožtu atsiveria, dovanoja save, yra įtraukiami į tokį ryšį su Juo, kuris siekia visiškos vienybės. [...] Pašvęstajame gyvenime meilė visada užima pirmą vietą ir meilėje pašvęstasis gyvenimas randa savo galutinį tikslą“.

Po Konferencijos seserys, kaip kasmet, atnaujino savo įsipareigojimą įsisūnyti po vieną Vilniaus arkivyskupijos kunigą. Šis maldos už kunigus judėjimas sklinda po visą arkivyskupiją. Šiuo metu už kunigus nuolat meldžiasi ne tik seserys vienuolės, bet ir pasauliečiai. Jau yra įkurta 141 pasauliečių grupių, kurios meldžiasi už kunigus. Prie jų jungiasi atskiros šeimos, ligoniai, neįgalieji.

Pasivaišinę draugiškoje agapėje, vienuoliai su savo Ganytojais dalyvavo Eucharistinėje adoracijoje ir šv. Mišių aukoje Vilniaus arkikatedroje. Homilijos metu, Jo Eminencija Kardinolas ragino tikinčias šeimas dosniai atiduoti savo vaikus, kuriuos Viešpats šaukia pašvęsti jam savo gyvenimus, o vienuoliams linkėjo su meile atsiliepti į savąjį pašaukimą ir iki galo atiduoti savo gyvenimą Dievui, kad per juos Kristus šiandien galėtų tęsti savo išganymo darbą pasaulyje.

ses. Aldona Dalgėdaitė CC

Skaityti 2223 kartai