Facebook Image
Šeštadienis, 15 birželio 2019 18:56

Popiežiaus audiencija trinitoriams (2019 06 15)

Popiežius Pranciškus šeštadienį priėmė Švč. Trejybės – trinitorių – ordino narius, susirinkusius į kas keletą metų rengiamą generalinę kapitulą. Pagrindinis trinitorių rūpestis – sumažėję pašaukimai. Ši tema paliesta ir popiežiaus jiems sakytoje kalboje.


„Didžioji kultūrinė tuštuma, sukelta reliatyvizmo, skatinančio gyventi pagal užgaidas, susimulkinimas, išstūmęs didžiąsias temas ir atėmęs iš jų prasmę, daugybę jaunuolių įkalinęs imanentizmas dažnai sudaro įspūdį, kad jau negalima laukti, kad naujoji karta tikėtų ar juo labiau joje subręstų nauji pašaukimai. Tačiau tokia išvada būtų labai rimta klaida. […] Kaip tik čia turite įsiterpti jūs, turite padėti jauniems žmonėms įvesti darną tarp savo troškimų. Žinoma, negalima užmiršti, kad šiame procese pagrindiniai veikėjai turi būti patys jaunuoliai. Jauni žmonės nemėgsta situacijų, kur su jais nesiskaitoma arba kur nėra nieko, kas juo stimuliuotų.“

Trinitorių ordiną dvyliktojo amžiaus pabaigoje įkūrė Prancūzijoje gyvenęs šv. Jonas Matietis. Pirmasis ordino tikslas – į musulmonų nelaisvę patekusių krikščionių vadavimas. Šiandien trinitoriai padeda į mūsų laikų vergystes patenkantiems žmonėms. Šiuo metu trinitoriai turi šimtą namų visame pasaulyje. Narių skaičius – apie 560, kurių beveik 400 yra kunigai.

Aštuonioliktojo amžiaus pradžioje trinitoriai įsikūrė ir Lietuvoje. Buvo įsteigti trys vienuolynai – vienas Jonavoje ir du Vilniuje (Antakalnio ir Trinapolio). Rusijos valdžia po 1864 m. sukilimo juos uždarė ir vėliau jie jau nebeatsikūrė.

(JM / VaticanNews)

Skaityti 247 kartai