Facebook Image
Sekmadienis, 24 kovo 2013 17:38

Popiežiaus laiškas Jėzaus Draugijos generaliniam Prepozitui t. Adolfo Nicolás

„Bažnyčios tarnystei pilnutinai pašvęsto gyvenimo liudijimas“

VATIKANAS, 2013 m. kovo 23 d. (Zenit.org) – Skelbiame Popiežiaus Pranciškaus laiško Jėzaus Draugijos generaliniam Prepozitui t. Adolfo Nicolás vertimą iš ispanų kalbos.

***

Brangus Tėve Nicolás,

Su dideliu džiaugsmu gavau Jūsų mielą laišką, kurį man atsiuntėte mano išrinkimo į Šv. Petro sostą proga savo ir Jėzaus Draugijos vardu ir kuriame man pranešate apie savo maldas už mane bei mano apaštališką tarnystę, taip pat apie troškimą ir toliau pagal Šv. Ignaco Lojolos regulą besąlygiškai tarnauti Bažnyčiai bei Kristaus vietininkui.

Nuoširdžiai dėkoju Jums už šį pagarbos ir artumo parodymą, mielai atsiliepiu tuo pačiu, prašydamas Viešpaties, kad apšviestų ir lydėtų visus jėzuitus, kad, būdami ištikimi gautajai charizmai ir sekdami mūsų mylimo Ordino šventaisiais, jie savo ganytojiška veikla, bet visų pirma Kristaus Sužadėtinės Bažnyčios tarnystei pilnutinai pašvęsto gyvenimo liudijimu būtų pasaulyje evangeliniu raugu, nepailsdami ieškotų Dievo garbės ir sielų gėrio.

Su tokiu nusiteikimu prašau visų jėzuitų melstis už mane ir pasivedu meilingai Švenčiausiosios Mergelės Marijos, mūsų dangiškosios Motinos, globai. Kartu kaip gausių Dievo malonių ženklą su ypatinga meile suteikiu jiems apaštalinį palaiminimą, kurį skiriu taip pat ir visiems bendradarbiaujantiems su Jėzaus Draugijos nariais įvairioje veikloje, teikiantiems materialinę paramą jų geriems darbams ir gyvenantiems jų dvasingumu.  

Vatikanas, 2013 m. kovo 16 d.
+ Pranciškus

(©L'Osservatore Romano 24 marzo 2013)

Skaityti 745 kartai