Facebook Image
Šeštadienis, 04 Vasario 2012 21:10

Popiežius meldėsi drauge su Dievui pašvęsto gyvenimo dieną mininčiais vienuoliais

Ketvirtadienio pavakare popiežius Benediktas XVI Šv. Petro bazilikoje vadovavo Kristaus Paaukojimo šventės Mišparams, kuriuose gausiai dalyvavo Romoje gyvenantys vienuolių ordinų, kongregacijų ir Dievui pašvęsto gyvenimo institutų nariai ir narės.

Šią dieną, kai Bažnyčia mini Jėzaus paaukojimą šventykloje, švenčiama ir Dievui pašvęsto gyvenimo diena, kurią įvedė palaimintasis Jonas Paulius II ir kuri pirmą kartą buvo paminėta 1997 metais, - sakė popiežius Benediktas Mišparų homilijoje ir priminė tris pagrindinius motyvus, dėl kurių pradėta kasmet minėti Dievui pašvęsto gyvenimo dieną.

Šios dienos minėjimu pirmiausia šloviname Viešpatį ir jam dėkojame už vienuolišką gyvenimą, kuris priklauso Bažnyčios šventumui, - sakė Šventasis Tėvas. Ši diena kartu yra proga iškelti visos Dievo Tautos akyse vienuoliško gyvenimo svarbą, įvertinti pastangas tų, kurie pasirinko Kristaus sekimą vykdydami evangelinius patarimus. Galiausiai, ši diena tai puiki proga Dievui gyvenimą pašventusiems broliams ir seserims atnaujinti tuos jausmus ir pasiryžimus, kurie įkvėpė jų pasiaukojimą Viešpačiui.

Homilijoje Šventasis Tėvas taip pat priminė šiais metais spalio mėnesį sukankančias penkiasdešimtąsias Vatikano II Susirinkimo metines ir ta proga prasidėsiančius Tikėjimo metus. Visi tikintieji, o ypač Dievui pašvęsto gyvenimo institutų nariai šią iniciatyvą priėmė kaip dovaną, tad linkiu, - kalbėjo popiežius Benediktas, - kad tai būtų gilaus atsinaujinimo metas, kad padėtų iš naujo įsigilinti į tas vertybes, kuriomis remiasi jų pasiaukojimas. Jūs pasiryžote Tikėjimo metais iš labai arti sekti Kristų, vykdydami evangelinius patarimus, - sakė vienuoliams Šventasis Tėvas, - priėmėte kvietimą dar labiau pagilti savo ryšį su Dievu. Evangeliniai patarimai, priimti kaip gyvenimo taisyklės, stiprindami tikėjimą, viltį ir meilę, labiau priartina prie Dievo. Viešpaties artumo siekimas, kuris turi būti svarbiausias jūsų gyvenimą apibūdinantis elementas, padės jums džiugiai išgyventi savo pasišventimą ir kartu bus apaštalavimo forma, skirta visai Dievo tautai. Jūs esate pašaukti savo indėliu, savo ištikimybe Bažnyčios mokymui, būti patikimais tikėjimo ir malonės liudytojais šiuolaikiniam pasauliui.

Pašvęstojo gyvenimo diena Vatikane (video) - http://player.rv.va/vaticanplayer.asp?language=it&tic=VA_E81ZM564

Popiežiaus homilija lietuviškai - Bibliotekoje

Vatikano radijas

 

Skaityti 3316 kartai