Facebook Image
Pirmadienis, 07 spalio 2013 22:55

Popiežius Pranciškus apie vienuolių vaidmenį

Iš interviu žurnalui „Civilta‘ Cattolica“, 2013 m. rugsėjis

«Kokia yra šiandien specifinė brolių ir seserų vienuolių vieta bažnyčioje?». «Vienuoliai yra pranašai. Tai tie, kurie pasirinko Jėzaus sekimą, pakartodami jo gyvenimą klusnumu Tėvui, neturtu, bendruomenės gyvenimu ir skaistumu. Šia prasme įžadai negali tapti karikatūra, priešingu atveju, pavyzdžiui, bendruomenės gyvenimas virsta pragaru, o skaistumas – senbernių ir senmergių gyvenimo stiliumi. Skaistumo įžadas turi būti vaisingumo įžadas. Bažnyčioje pašvęstieji yra ypatingai pašaukti būti pranašais, kurie liudija, kaip Jėzus gyveno šioje žemėje, ir kurie skelbia, kokia bus Dievo Karalystė savo atbaigime. Vienuolis niekada neturi atsižadėti būti pranašu. Tai nereiškia, kad jis turi prieštarauti Bažnyčios hierarchijai, nors pranašo funkcija ir hierarchinė struktūra nesutampa. Kalbu apie pozityvius pasiūlymus, kurie vis dėlto neturi būti pateikti su baimingumu. Prisiminkime, ką padarė daugybė šventų vienuolių, vyrų ir moterų, pradedant šventuoju abatu Antanu. Būti pranašais, kartais reiškia kelti triukšmą, nežinau, kaip pasakyti... Pranašystė kelia triukšmą, šurmulį, kai kas sako, „betvarkę“. Bet iš tikrųjų pranašo charizma yra būti raugu: pranašystė skelbia Evangelijos dvasią».

Skaityti 1814 kartai