Facebook Image
Ketvirtadienis, 09 gegužės 2013 19:25

Popiežius Pranciškus generalinėms vyresniosioms: būkite džiugiai nusiteikusios ir motiniškos


Popiezius Pranciskus„Būkite džiugiai nusiteikusios, nes sekti Jėzų yra nuostabu“. Taip kalbėjo Popiežius Pranciškus generalinėms vyresniosioms iš viso pasaulio (daugiau kaip 800 iš 75 šalių, jos atstovavo maždaug 700 tūkstančių seserų vienuolių), priimdamas jas Pauliaus VI Auloje gegužės 8 d., pasibaigus jų Generalinei Asamblėjai, kuri vyko Romoje tema „Vyresniųjų tarnystė pagal Evangeliją“. Roberta Gisotti:realmp3

„Kaip atrodytų Bažnyčia be jūsų? Jai trūktų motiniškumo, meilės, švelnumo, motiniškos intuicijos!“ 

„Ačiū“.

Popiežius dėkodamas generalinėms vyresniosioms už jų „ne visada lengvą veikimą“, pabrėžė:

„Kristus jus pašaukė sekti juo pašvęstajame gyvenime, o tai reiškia nuolatinį „išėjimą“ iš savęs pačių, kad jūsų gyvenimas būtų sukoncentruotas į Kristų ir į jo Evangeliją, į Dievo valią, nuolat „išsivelkant“ iš savo planų, kad galėtumėte su šventuoju Pauliumi sakyti: ‚Gyvenu, tačiau nebe aš, bet gyvena manyje Kristus‘“.

Šis išėjimas „veda į Viešpaties šlovinimo ir tarnavimo Viešpačiui broliuose bei seseryse kelią“, „visų pirma per tris jūsų egzistencijos kertinius akmenis: klusnumą, neturtą ir skaistumą“:

„Klusnumas, kaip Dievo valios klausymas per vidinius Šventosios Dvasios paraginimus, patvirtintus Bažnyčios, priimant tiesą, kad klusnumas ateina ir per žmogiškuosius tarpininkus“.

„Santykis autoritetas-klusnumas“, paaiškino Popiežius, „įeina į žymiai platesnį Bažnyčios tarnystės kontekstą ir yra specifinė jos tarpininkavimo funkcijos apraiška“.

„Neturtas kaip, bet kokio egoizmo nugalėjimas pagal evangelinę logiką, kuri moko pasitikėti Dievo Apvaizda. Neturtas yra parodymas visai Bažnyčiai, kad ne mes statome Dievo Karalystę, kad ją augina ne žmogiškos priemonės, bet visų pirma Viešpaties galybė ir malonė, kuri veikia mūsų silpnume“.

Neturtas moko „solidarumo“, „dalinimosi“, „artimo meilės“, jis „pasireiškia taip pat ir saikingumu bei džiaugsmu dėl esminių dalykų, kad mus paragintų saugotis“, įspėjo Popiežius, „materialinių stabų, kurie užtemdo tikrąją gyvenimo prasmę“:

„Neturto išmokstama su nuolankiaisiais, vargšais, ligoniais ir visais tais, kurie yra atsidūrę gyvenimo egzistencinėse periferijose. Mums nereikalingas teorinis neturtas, nereikalingas. Neturto išmokstama tik liečiant vargšo Kristaus kūną mažutėliuose, vargšuose, ligoniuose, vaikuose...“

„Ir pagaliau skaistumas, kaip brangi charizma, kuri praplečia savęs dovanojimą Dievui ir kitiems švelnumu, gailestingumu, artumu Kristui“:

„Bet, labai prašau, skaistumas turi būti ‚vaisingas‘, skaistumas, kuris Bažnyčioje gimdo dvasinius vaikus. Pašvęstoji yra motina, turi būti motina, o ne „senmergė“! Atleiskite, kad kalbu truputį...“

„Būkite motinos“, paragino Popiežius, „pagal Motinos Marijos ir Motinos Bažnyčios paveikslą“:

„Negalima suprasti Marijos be jos motinystės; negalima suvokti Bažnyčios be jos motinystės. O jūs esate Marijos ir Bažnyčios ikona“.

Kalbėdamas apie valdžios ir tarnystės sąvokas, kurios buvo generalinių vyresniųjų plenarinio susirinkimo tema, Popiežius priminė, kad „žmogui vyresnybė dažnai yra turėjimo, viešpatavimo, sėkmės sinonimas“, bet „Dievui vyresnybė visada yra tarnavimo, nuolankumo ir meilės sinonimas“. 

„Pagalvokime apie žalą, pasvarstykime apie žalą, kurią Dievo tautai daro tie Bažnyčios vyrai ir moterys, kurie yra karjeristai, siekiantys garbės, kurie ‚pasinaudoja‘ žmonėmis, Bažnyčia, broliais ir seserimis – tais, kuriems turėtų tarnauti – kaip tramplinu savo interesams ir savo asmeninių ambicijų patenkinimui. O, jie daro tikrai didelę žalą Bažnyčiai!“

Galiausiai Pranciškus pakvietė pašvęstąsias gyventi savo charizma bažnytiškai, visada „jausti“ su Bažnyčia, nes Evangelijos skelbimas ir liudijimas „niekada nebūna izoliuotas ar grupinis veiksmas“:

„‘Jausti‘ su Bažnyčia, kuri mus pagimdė per Krikštą; ‚jausti‘ su Bažnyčia, kurios vaikai parodo savo sūniškumą būdami ištikimi Magisteriumui, likdami vienybėje su Ganytojais ir Petro Įpėdiniu, Romos Vyskupu, regimu vienybės ženklu“.

Yra absurdas „galvoti, kad gyvename su Jėzumi be Bažnyčios, kad sekame Jėzumi šalia Bažnyčios, kad mylime Jėzų nemylėdami Bažnyčios“.

„Trumpai tariant, centre Kristus ir jo Evangelija, vyresnybė kaip meilės tarnystė, ‚jausti‘ Bažnyčioje ir su Motina Bažnyčia“.

Versta iš: http://it.radiovaticana.va/news/2013/05/08/papa_francesco_alle_superiori_maggiori:_siate_gioiose_e_materne/it1-690275

Skaityti 1844 kartai